ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılıkta Üretim Planlamasında Bilgisayar Destekli İş Zekası OR1516 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ormancılık üretim çalışmalarının aşamalarını açıklar.
  2-Üretim çalışmalarının planlanmasını tanımlar.
  3-Planlama süreci hakkında tüm etkenleri anlar ve analiz eder.
  4-Ormancılık üretim çalışmalarında etkin bir planlamanın nasıl yapılacağı, iş zekası araçları ve karar destek sistemlerini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1513535
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3512525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   165
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,5 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ünite-1 Ormancılık üretim çalışmaları ile ilgili tanımlar ve kavramlar Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 1 başlıklı bölümün okunması
  2 Ünite-1 Ormancılık üretim çalışmalarında planlamanın önemi ve planlama ihtiyacı Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 1 başlıklı bölümün okunması
  3 Ünite-2 Ormancılıkta geçmişten günümüze yapılmış olan planlama çalışmaları Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 2 başlıklı bölümün okunması
  4 Ünite-2 Başarılı planlama çalışmaları için asgari şartlar Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 2 başlıklı bölümün okunması
  5 Ünite-3 Üikemizde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 3 başlıklı bölümün okunması
  6 Ünite-3 Dünyada yapılan çalışmaların değerlendirilmesi Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 3 başlıklı bölümün okunması
  7 Ünite-4 Ham veriyi anlamlı ve kullanışlı bilgiye dönüştüren teoriler, metodolojiler, süreçler ve teknolojiler ile ilgili kavramlar Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 4 başlıklı bölümün okunması
  8 Ara Sınav
  9 Ünite-4 Ormancılık üretim çalışmalarının planlanmasında karar destek sistemi temelinde iş zekâsının tanıtılması Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 4 başlıklı bölümün okunması
  10 Ünite-5 Nesne tabanlı programlama dili ile hazırlanmış Üret-KEN yazılımının tanıtımı Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 5 başlıklı bölümün okunması
  11 Ünite-5 Üret-KEN yazılımına ait ara yüzler ve işlevlerin tanıtımı Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 5 başlıklı bölümün okunması
  12 Ünite- 6 Üretim çalışmalarını etkileyen değişkenlerin tanımı ve programa aktarılması Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 6 başlıklı bölümün okunması
  13 Ünite-6 CBS destekli analizlerden elde edilen bulguların programa girilmesi Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 6 başlıklı bölümün okunması
  14 Ünite-7 Sorgu yapma, raporlama ve alternatif planların değerlendirilmesi Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 7 başlıklı bölümün okunması
  15 Ünite-7 Alternatif üretim planlarının programda denetlenmesi ve karar verme süreci Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 7 başlıklı bölümün okunması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ender BUĞDAY
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Seker, S. E. (2013). İş Zekası ve Veri Madenciliği. Cinius Yayınları. 2. Erdaş, O., Acar, H. H., ve Eker, M. (2014). Orman Ürünleri Transport Teknikleri. KTU, Orman Fakültesi, Trabzon. 3. Buğday, E. 2015. Sertifikalı orman işletmelerinde odun hammaddesi üretim planlarının oluşturulması (Daday Orman İşletme Müdürlüğü Örneği). Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 184. Syf. Çankırı.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Türkiye ormancılık üretim çalışmalarının planlanmasında ham veriyi anlamlı ve kullanışlı bilgiye dönüştüren teoriler, metodolojiler, süreçlerin ve teknolojilerin anlatılması
  Dersin İçeriği Ormancılık üretim çalışmaları, Üretim çalışmalarının planlanması, Planlama süreci etkenleri, İş zekası araçları ve karar destek sistemleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli -
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 4
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 5
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster