ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman Topraklarının Örneklenmesi OR1522 GÜZ-BAHAR 3+0 Üniversite S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Orman topraklarının varyasyon kaynaklarını ve bu kaynaklara neden olan faktörler hakkında özet bilgi verir.
  2-Orman topraklarının örneklenmesinde kullanılan örnekleme yöntemlerini planlar.
  3-Farklı yöntemlere göre toplanan verileri analiz eder.
  4-Alan araştırmalarında karşılaşılabilecek sorunları tanımlar ve çözüm önerilerinde bulunur.
  5-Özel hedeflere yönelik örneklemeler tasarlar ve sonuçlarını ilişkilendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje2012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Arazi çalışması 1015115
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Örnekleme / Örneklemenin şekli ve örnekleme noktalarının seçiminde dikkate edilecek unsurlar K3. 5. Bölüm
  2 Orman topraklarının genel özellikleri K2. 2. Bölüm
  3 Orman topraklarının diğer arazi kullanımındaki topraklardan farkı K2. 2. Bölüm
  4 Örnekleme yöntemleri K1: 1. Bölüm K3. 5. Bölüm
  5 Örnekleme büyüklüğünün hesaplanması K1: 1. Bölüm K3. 5. Bölüm
  6 Olasılıklı- olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri K1: 1. Bölüm K3. 5. Bölüm
  7 Jeoistatistiksel, spektral ve dalga analizi İçin örnekleme K1: 1. Bölüm
  8 Ara Sınav
  9 Orman topraklarının örneklenmesi K1: 1. Bölüm K1: 2. Bölüm
  10 Derinlik veya horizon esasına göre örnekleme K1: 1. Bölüm K1: 2. Bölüm
  11 Arazi çalışması: Orman alanlarında örnekleme noktalarının belirlenmesi Arazi çalışması
  12 Karışık örnekleme K1: 2. Bölüm
  13 Silindir örnekleme K1: 2. Bölüm
  14 Arazi çalışması: Orman alanlarında ders kapsamında öğrenilen yöntemlerin uygulanması Arazi çalışması
  15 Ödev Sunumları Sunumun hazırlanması
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜL
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ebru Gül

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Carter, M.R. and Gregorich, E.G., 2008. Soil Sampling and Methods of Analysis, Second Edition, Canadian Society of Soil Science, CRC Press. K2. Fisher, R.F. and Binklry, D. 2000. Ecology and Management of Forest Soils, Third Edition, John Wiley and Son, United State of America. K3. Ercan, M. 1997. Bilimsel araştırmalarda istatistik, Orman Bakanlığı Kavak Ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmit.
  Yardımcı Kitap K4. Schoeneberger, P.J., Wysocki, D.A., Benham, E.C., and Broderson, W.D. (editors), 2002. Field book for describing and sampling soils, Version 2.0. Natural Resources Conservation Service, National Soil Survey Center, Lincoln, NE. K5. Jari Hinsch Mikkelsen, Nathalie Cools & Roger Langohr, 2008. Guidelines for Forest Soil Description, Partly based on the 4th edition of the Guidelines for Soil Description (FAO, 2006).
  Dersin Amacı Orman ekosistemlerinde, istatistiksel olarak güvenilir bir alan araştırması yapabilmek için gerekli olan örnekleme yöntemlerinin öğretilmesi ve örnekleme yapılan alanlar arasındaki çoklu etkileşimin yorumlanmasıdır.
  Dersin İçeriği Örnekleme / Örneklemenin şekli ve örnekleme noktalarının seçiminde dikkate edilecek unsurlar, Örnekleme Yöntemler, Olasılıklı- Olasılıklı Olmayan Örnekleme Yöntemleri, Jeoistatistiksel, Spektral ve Dalga Analizi İçin Örnekleme, Örnekleme Büyüklüğünün Hesaplanması, Orman Topraklarının Genel Özellikleri, Orman Topraklarının Diğer arazi kullanımındaki topraklardan Farkı, Orman Topraklarının Örneklenmesi, Derinlik veya Horizon Esasına Göre Örnekleme, Arazi Çalışması: Orman alanlarında örnekleme noktalarının belirlenmesi, Karışık Örnekleme, Silindir Örnekleme, Arazi Çalışması: Orman alanlarında ders kapsamında öğrenilen yöntemlerin uygulanması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli -
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 5
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster