ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman Yol Ağlarının Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi OR1523 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Orman yol ağı planlaması hakkında bilgi verir.
  2-Planlama süreci hakkında tüm etkenleri anlar ve analiz eder
  3-Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık yaklaşımlarının özelliklerini açıklar
  4-Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık yaklaşımlarında analiz sürecini yönetir
  5-Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık yaklaşımlarını kullanarak tahmin yapar
  6-Elde ettiği sonuçları sınar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1512525
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3513535
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   165
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,5 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ünite-1 Orman yol ağları ile ilgili tanımlar ve kavramlar Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 1 başlıklı bölümün okunması
  2 Ünite-1 Orman yol ağları ile ilgili tanımlar ve kavramlar Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 1 başlıklı bölümün okunması
  3 Ünite-2 Orman yol ağlarının planlanmasını etkileyen faktörler Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 2 başlıklı bölümün okunması
  4 Ünite-2 Orman yol ağlarının planlanması aşamaları Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 2 başlıklı bölümün okunması
  5 Ünite-3 Alternatif güzergah tespitini etkileyen faktörler Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 3 başlıklı bölümün okunması
  6 Ünite-3 Alternatif güzergah tespiti Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 3 başlıklı bölümün okunması
  7 Ünite-4 Optimum alternatiflere karar vermede kullanılan yaklaşımlar Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 4 başlıklı bölümün okunması
  8 Ara Sınav
  9 Ünite-4 Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık yaklaşımları ilgili tanım ve kavramlar Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 4 başlıklı bölümün okunması
  10 Ünite-5 Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık yaklaşımında temel prensipler Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 5 başlıklı bölümün okunması
  11 Ünite-5 Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık yaklaşımında kullanılan yazılımlar Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 5 başlıklı bölümün okunması
  12 Ünite-6 Veri normalizasyon yöntemleri ve Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık yaklaşımlarında yazılım ortamına verilerin girilmesi Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 6 başlıklı bölümün okunması
  13 Ünite-6 Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık yazılım ortamına kriterlerin girilmesi ve analiz öncesi fonksiyonların belirlenmesi Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 6 başlıklı bölümün okunması
  14 Ünite-7 Analizlerin yürütülmesi, çoklu kriterli analiz çıktılarının değerlendirilerek sonuçlarının yorumlanması Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 7 başlıklı bölümün okunması
  15 Ünite-7 Elde edilen modellerin doğruluk analizlerinin yapılarak model tahmin başarılarının hesaplanması Ders kitabı ve yardımcı döküman kullanılarak hazırlanmış ders notunda Ünite 7 başlıklı bölümün okunması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr.Öğr.Üyesi Ender BUGDAY
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- ERDAŞ, O. (1997), Orman Yolları (Cilt: I, II), K.T.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Trabzon. 2- Schalkoff, R. J. (1997). Artificial neural networks (Vol. 1). New York: McGraw-Hill. 3- Bugday, E. (2018), Application of Artificial Neural Network System Based on ANFIS Using GIS for Predicting Forest Road Network Suitability Mapping. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 27 ? No. 3/2018 pages 1656-1668.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Orman yol ağlarının planlanmasında yeni ve güncel yaklaşımların kullanımının ve sonuçlarının ortaya konması, modellemede Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık yaklaşımlarının anlatılmasıdır.
  Dersin İçeriği Optimal orman yolu ağı planlamasında ve mekansal dağılımın ortaya çıkarılmasında birden fazla faktöre dayanan hızlı ve güvenilir tahmin modellerinin elde edilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 4
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 4
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster