ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toprak Biliminde Araştırma Teknikleri OR1524 GÜZ-BAHAR 3+1 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toprak ve ölü örtü örneklemesi yapar.
  2-Toprak ve ölü örtü örneklerini analize hazırlar ve analiz eder.
  3-Analiz sonuçlarını yorumlar ve raporlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1031030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje2012525
  Laboratuar 1011010
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3012525
  Diğer 1011010
  Toplam İş Yükü(Saat)   190
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,33 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toprak değişkenliği K1. Bölüm 18. Toprak değişkenliği ve analizi, syf: 623-663
  2 Temel toprak fiziksel özellikleri K1. Bölüm 3: Türkiye Topraklarınınbazı fiziksel, kimyasal ve verimlilik özelleri, syf: 95-110 K5. Bölüm 4: Orman topraklarının fiziksel özellikleri syf: 61-85
  3 Temel toprak kimyasal özellikleri K1. Bölüm 3: Türkiye Topraklarınınbazı fiziksel, kimyasal ve verimlilik özelleri, syf: 95-110 K5. Bölüm 5: Toprak kimyası ve bitki besini alımı, syf: 87-115
  4 Temel toprak biyolojik özellikleri K1. Bölüm 3: Türkiye Topraklarınınbazı fiziksel, kimyasal ve verimlilik özelleri, syf: 95-110 K5. Bölüm 4: Orman topraklarının biyolojisi, syf: 118-137
  5 Toprak örnekleme yöntemleri K3. 1. Bölüm: Toprak örneklemesi ve örnekleme yönmtemleri; K3. 5. Bölüm: Örnekleme, syf: 549-60
  6 Ölü örtü örnekleme yöntemleri K2. Karaöz, Ö., 1992. Yaprak ve ölü örtü analiz yöntemleri, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 42, Sayı 1-2, 57-71.
  7 Laboratuvar ve laboratuvarlarda kullanılan cihazların tanıtılması Laboratuvar çalışması
  8 Ara Sınav
  9 Arazi Çalışması: Toprak profilinin tanımlanması ve örneklenmesi Alan çalışması için ön hazırlık
  10 Temel toprak fiziksel özelliklerine ait bazı analizlerin yapılışı ve sonuçların hesaplanması Pansu, M., Gautheyrou, J. 2006. Handbook of Soil Analysis: Mineralogical, Organic and Inorganic Methods. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
  11 Temel toprak fiziksel özelliklerine ait bazı kimyasal analizlerin yapılışı ve sonuçların hesaplanması Pansu, M., Gautheyrou, J. 2006. Handbook of Soil Analysis: Mineralogical, Organic and Inorganic Methods. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
  12 Temel toprak fiziksel özelliklerine ait bazı biyolojik analizlerin yapılışı ve sonuçların hesaplanması Pansu, M., Gautheyrou, J. 2006. Handbook of Soil Analysis: Mineralogical, Organic and Inorganic Methods. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
  13 Analiz sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması K1, K2, K3, K4, K5 kitaplarından faydalanılarak yorumlamalar yapılır.
  14 Analiz sonuçların raporlanması K1, K2, K3, K4, K5 kitaplarından faydalanılarak yorumlamalar yapılır.
  15 Ödev Sunumları Sunumun hazırlanması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜL
  Kaynaklar 1. Kantarcı, M.D., 2000. Toprak İlmi. İÜ Yayın Nu: 4261, O. F. Yayın Nu: 462, İstanbul, 420 s. 2. Karaöz, Ö., 1992. Yaprak ve ölü örtü analiz yöntemleri, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 42, Sayı 1-2, 57-71. 3. Müftüoğlu, M.N., Türkmen, C., Çıkılı, Y. 2014. Toprak ve bitkide verimlilik analizleri, Nobel Akademik Yayıncılık, Yayın No: 994, ISBN:978-605-133-895-8. 4. Pansu, M., Gautheyrou, J. 2006. Handbook of Soil Analysis: Mineralogical, Organic and Inorganic Methods. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Toprak değişkenliği, toprak örnekleme yöntemleri ve toprak morfolojik özelliklerinin toprak profili üzerinde tanımlanması.
  Dersin İçeriği Toprak değişkenliği Temel toprak fiziksel özellikleri Temel toprak kimyasal özellikleri Temel toprak biyolojik özellikleri Toprak örnekleme yöntemleri Ölü örtü örnekleme yöntemleri Laboratuvar ve laboratuvarlarda kullanılan cihazların tanıtılması Arazi Çalışması: Toprak profilinin tanımlanması ve örneklenmesi Temel toprak fiziksel özelliklerine ait bazı analizlerin yapılışı ve sonuçların hesaplanması Temel toprak fiziksel özelliklerine ait bazı kimyasal analizlerin yapılışı ve sonuçların hesaplanması Temel toprak fiziksel özelliklerine ait bazı biyolojik analizlerin yapılışı ve sonuçların hesaplanması Analiz sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması Analiz sonuçların raporlanması Ödev Sunumları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 3
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 3
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 3
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 3
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster