ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toprak Degradasyonu OR1525 GÜZ-BAHAR 3+1 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toprak degradasyonunun ne olduğunu ve nasıl gerçekleştiğini açıklar.
  2-Toprak degradasyonu sonucunda karşılaşılabilecek sorunları tanımlar ve çözüm önerilerinde bulunur.
  3-Toprak degradasyonunun durumunu ve farklı mekansal ölçeklerdeki riski değerlendirir.
  4-Toprak degradasyonunda alınması gereken toprak koruma stratejilerini belirler ve uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)1511515
  Proje2012525
  Laboratuar 1011414
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3012727
  Arazi çalışması 1511010
  Toplam İş Yükü(Saat)   195
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,5 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Toprak degradasyonu ile ilgili genel kavramlar ve tanımlar K1. Bölüm 1
  2 Toprağın verimliliği, toprağın üretkenliği, toprak kalitesi ve toprak sağlığı K1. Bölüm 1
  3 Toprak degradasyonu türleri ve çözümleri K1. Bölüm 1
  4 Toprak degradasyonunun fiziksel nedenleri K1. Bölüm 2
  5 Toprak degradasyonunun kimyasal nedenleri K1. Bölüm 5 K2. Bölüm 6
  6 Toprak degradasyonunun biyolojik nedenleri K2. Bölüm 8
  7 Toprak degradasyonunun etkileri: arazi degradasyonu/çölleşme ve kuraklık K4
  8 Ara Sınav
  9 Toprak kalitesi ve degradasyonunun belirlenmesinde kullanılan modeller: DIS4ME modelinin tanıtımı K3. Desertification indicator system for mediterranean Europe, https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/dis4me K4
  10 Toprak kalitesi ve degradasyonunun belirlenmesinde kullanılan modeller: DIS4ME modelinin uygulaması K3. Desertification indicator system for mediterranean Europe, https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/dis4me K4
  11 Arazi çalışması: Toprak degradasyonunu belirlemek için toprak örneklemesi ve arazi etüt formlarının doldurulması K3. Desertification indicator system for mediterranean Europe, https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/dis4me K4.
  12 Toprak degradasyonunun belirlenmesi: Verilerin toplanması K3. Desertification indicator system for mediterranean Europe, https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/dis4me K4.
  13 Toprak degradasyonunun belirlenmesi: Verilerin analizi K3. Desertification indicator system for mediterranean Europe, https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/dis4me K4.
  14 Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve modellenmesi K3. Desertification indicator system for mediterranean Europe, https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/dis4me K4.
  15 Arazi çalışmaları sonucunda hazırlanan projenin sunulması Sunumun hazırlanması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜL
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ebru Gül

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Osman, K.T. 2014. Soil Degradation, Conservation and Remediation, , Springer, ISBN 978-94-007-7589-3, Dordrecht Heidelberg New York London. K2. I.P. Abrol, P. Alvo, F. De Coninck, H. Eswaran, N.R Fausey, RK. Gupta, R Lal, T.J. Logan, D.A. MacLeod, E. McKyes, C.E. Mullins, K.H. Northcote, G.S.V. Raghavan, G.K. Sims, B.A. Stewart, J.M. Tisdall, T. Varghese, and I.M. Young. 1990. Soil Degradation, Advances in Soil Science, Volume 11, Edited by R. Lal and B.A. Stewart
  Yardımcı Kitap K3. Desertification indicator system for mediterranean Europe, https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/dis4me K4. Dykes, A.P, Mulligan, M., Wainwright, J. 2015. Monitoring and Modelling Dynamic Environments. John Wiley & Sons Ltd.
  Dersin Amacı Toprak bozulumu ve farklı türleri, nedenleri ve süreçleri hakkında uzmanlık bilgisi sunmayı amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Toprak bozulumu, Toprağın verimliliği, toprağın üretkenliği, toprak kalitesi ve toprak sağlığı, Toprak degradasyonu türleri ve çözümleri hakkında bilgiler yer almaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli -
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster