ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Artım ve Büyüme Modellemesinde R Yazılım Uygulamaları OR1526 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Artım ve Büyüme Modellerini kullanır
  2-R yazılımının kod sistemini uygular
  3-R ile Regresyon analizini uygulamayı uygular
  4-R ile model validasyonunu ve simülasyonunu yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler5022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 R yazılımın Genel Özellikleri K1`de B1, K2`de B1
  2 R yazılımı kod sistemi K1`de B2, K2`de B2
  3 R yazılımına veri aktarımı ve tanımlayıcı istatistiklerinin elde edilmesi K1`de B3
  4 Ormancılıkta artım ve büyüme modelleri çeşitleri K3`de B2
  5 Korelasyon analizinin R ile uygulanması K4`de B3
  6 Doğrusal Regresyon Analizinin R ile uygulanması-I K3`de B3, K4`de B4
  7 Doğrusal Regresyon Analizinin R ile uygulanması-II K3`de B3, K4`de B4
  8 Ara Sınav
  9 Doğrusal olmayan Regresyon Analizinin R ile uygulanması K3`de B4
  10 3 parametreli Weibull fonksiyonun R ile elde edilmesi K3`de B5
  11 Karışık Etkili Regresyon Analizinin R ile uygulanması K3`de B6
  12 Modellere ilişkin hataların analizlerinin R ile uygulanması-I K4`de B5
  13 Modellere ilişkin hataların analizlerinin R ile uygulanması-II K4`de B5
  14 Model kalibrasyonuna ilişkin Equivalence testinin R ile uygulanması K3`de B7
  15 Model simülasyonlarının R ile elde edilmesi K3`de B9, K4`de B8
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. İlker ERCANLI Dr. Öğr. Üyesi Muammer ŞENYURT
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr İlker Ercanlı

  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Ferhat BOLAT
  Kaynaklar 1.) Arslan, İ., 2015. R İle İstatistiksel Programlama. Pusula Yayıncılık. 400 s. 2.) Özkan, B., Özkan, Y. 2017. R ile Programlama. Paptya Bilim Yayıncılık. 336 s. 3.) Mehtatalo, L. 2013. Forest biometrics with examples in R. 406 p. 4.) Field, A., Miles, J., Field, Z. 2012. Discovering statistics Using R. Sage Publications. 993 p.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Ormancılıkta artım ve büyüme modellerinin geliştirilmesinde güncel ve yaygın bir kullanımı olan R yazılımının kullanımının öğrenilmesi
  Dersin İçeriği R yazılımındaki kod sistemi ile artım ve büyüme modellerini geliştirilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster