ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılıkta İnsansız Hava Aracı Teknolojileri OR1527 GÜZ-BAHAR 3+1 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-İHA sisteminin tarihsel gelişimini açıklar
  2-İHA (drone) sertifikasyon sürecindeki adımları kavrar
  3-İHA (drone) uçuş planı yapar, uçuş öncesi, uçuş esnası ve uçuş sonrası gereken adımları uygular
  4-Elde ettiği uçuş verilerini bilgisayar ortamında amacına uygun yarayışlı bilgi haline dönüştürür
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1521428
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3512525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: İHA gelişim süreci
  2 İHA tipleri ve özellikleri
  3 İHA (Drone) uçuş dinamiği ve prensipleri
  4 Uçuş ile ilgili meteorolojik kurallar
  5 İHA (Drone) donanımlar ve aerodinamik
  6 Uçuş öncesi hazırlıklar ve operasyonel uçuş planı oluşturma
  7 İHA (Drone) kullanımı ile ilgili uyarılar, önlemler ve talimatlar
  8 Ara Sınav
  9 İHA (drone) Uçuş planının aplikasyonu ve yersel doğrulama çalışması
  10 Uçuş planı oluşturmada ve uçuş verilerini değerlendirme yazılım kullanımı
  11 Uçuştan elde edilen verilerin bilgisayar ortamında işlenmesi
  12 Uçuştan elde edilen verilerin bilgisayar ortamında işlenmesi (devam)
  13 Sayısal yükseklik modeli (DEM) oluşturulması
  14 Ortofoto oluşturulması ve hataların kontrolü
  15 Uçuş bilgilerini ve yapılan analizleri raporlama
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ender BUĞDAY
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Kule, A. (2015). İnsansız Hava Aracı Sistemleri. Beta Yayınları, 239 sayfa. 2. Custers, B. (2016). Future of Drone Use. TMC Asser Press. 3. Austin, R. (2011). Unmanned aircraft systems: UAVS design, development and deployment (Vol. 54). John Wiley & Sons.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Türkiye ormancılık çalışmalarında ve planlanmalarda kaliteli ve hassas veri elde etmede İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojilerini öğretmek ve uçuş eğitimi vererek uçuştan elde edilen verileri kullanma ve ormancılık açısından anlamlı hale dönüştürmede İHA (drone) teknolojisinin kullanımının anlatılmasıdır.
  Dersin İçeriği İHA prensipleri, İHA tarihsel gelişim, İHA sertifikasyon süreci, Uçuş öncesi planlama, uçuş esnasında uyulması gereken prensipler, uçuş sonrası talimatlar, İHA verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve işlenip raporlanması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 4
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 4
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster