ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hızlı Gelişen Türler ve Endüstriyel Orman Ağaçlandırmaları OR1528 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hızlı gelişen orman ağacı türleri hakkında bilgi sahibi olur ve ağaçlandırmalardaki önemini açıklar.
  2-Hızlı gelişen orman ağacı türlerinin fidan yetiştirme tekniklerini uygular.
  3-Endüstriyel orman ağaçlandırmaları için yer seçimi ve alan hazırlığını planlar.
  4-Hızlı gelişen orman ağacı türlerinin dikim tekniklerini, bakımını ve koruma önlemlerini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler4011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   167
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,57 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hızlı gelişen tür, yabancı tür ve plantasyon ormancılığı kavramları K1 Giriş bölümü ve sayfa 467-468 okunmalıdır
  2 Endüstriyel plantasyonlar ve ormancılıktaki önemi K1 sayfa 468-470 okunmalıdır
  3 Türkiye`de hızlı gelişen türler ile ilgili potansiyel alanlar K1 sayfa 4-7 okunmalıdır
  4 Türkiye`de ağaçlandırma çalışmalarında yabancı tür kullanımı ve Hızlı gelişen yabancı tür denemeleri (orijin denemeleri) K1 sayfa 471-480 okunmalıdır
  5 Türkiye`de endüstriyel ağaçlandırmalarda kullanılan hızlı gelişen orman ağacı türlerinin silvikültürel özellikleri K1 sayfa 480-482 okunmalıdır
  6 Türkiye`de endüstriyel ağaçlandırmalarda kullanılan hızlı gelişen orman ağacı türlerinin yetişme ortamları K1 sayfa 482-484 okunmalıdır
  7 Türkiye`de endüstriyel ağaçlandırmalarda kullanılan hızlı gelişen orman ağacı türlerinin fidanlık tekniği (Yerli türler) K1 sayfa 506-520 okunmalıdır
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye`de endüstriyel ağaçlandırmalarda kullanılan hızlı gelişen orman ağacı türlerinin fidanlık tekniği (Yabancı türler) K1 sayfa 546-550 okunmalıdır
  10 Endüstriyel orman ağaçlandırmalarında yer seçimi, projelendirme ve alan hazırlığı K1 sayfa 482-484 okunmalıdır
  11 Endüstriyel orman ağaçlandırmalarında dikim aralıkları, dikim zamanı ve dikim yöntemleri K1 sayfa 486-489 okunmalıdır
  12 Endüstriyel orman ağaçlandırmalarında bakım ve koruma K1 sayfa 490-500 okunmalıdır
  13 Türkiye`de kavağın önemi ve kavak ağaçlandırmaları K1 sayfa 497-503 ve 517-544 okunmalıdır
  14 Biyokütle üretimi amaçlı ağaçlandırmalar ve uygulama esasları K1 sayfa 558-562 okunmalıdır
  15 Dünya`da ve Türkiye`de yapılan hızlı gelişen tür ağaçlandırmalarının değerlendirilmesi Konu ile ilgili güncel makaleler okunmalıdır
  Ön Koşul --
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları --
  Kaynaklar 1- Boydak, M., Çalışkan, S., 2014, Ağaçlandırma, OGEM-VAK Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı Yayınları, Ankara, ISBN:978-975-93943-8-7. 2- ANONİM, 1994, Türkiye`de Kavakçılık, Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, İzmit. ANONİM, 1999, Kavakçılık El Kitabı, (Ed: A. ALANAY), Türk İtalyan İşbirliği Türkiye Kavakçılğını Geliştirme Projesi, Ankara. 3- Birler, A.S. 2009. Endüstriyel orman ağaçlandırmaları. Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayın No:4., 256s., İstanbul.
  Yardımcı Kitap --
  Dersin Amacı Bu dersin amacı; hızlı gelişen tür ve bu türler ile özellikle ülkemizde yapılacak plantasyon teknikleri açısından öğrencilerin yeterli bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaktır
  Dersin İçeriği Hızlı gelişen tür, yabancı tür ve plantasyon ormancılığı kavramları, Endüstriyel plantasyonların ormancılıktaki önemi, Türkiye ağaçlandırmalarında yabancı tür kullanımı ve Hızlı gelişen yabancı tür denemeleri (orijin denemeleri), Ülkemizde kullanılan hızlı gelişen orman ağacı türlerinin silvikültürel özellikleri, yetişme ortamları, ve fidanlık tekniği, Endüstriyel orman ağaçlandırmalarında yer seçimi, alan hazırlığı, dikim teknikleri, bakım ve koruma, Türkiye`de kavağın önemi ve kavakçılık, Biyokütle üretimi amaçlı ağaçlandırmalar ve uygulama esasları, Dünya`da ve Türkiye`de yapılan hızlı gelişen tür ağaçlandırmalarının değerlendirilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 3
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 3
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 3
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster