ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toprak Bitki Su İlişkileri OR1529 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toprak suyu toprak özellikleri ilişiklisini inceler
  2-Toprak suyunun potansiyeli ve toprak suyunun davranışı arasındaki ilişkileri analiz eder
  3-Toprak-bitki-atmosfer sürekliliğinde suyun hareketini ve bitki ile ilişkisini değerlendirir
  4-Toprak suyu bitki gelişimi ilişkilerini analiz eder
  5-Farklı iklim ve ekosistem koşullarında toprak suyunun idaresini planlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler4041040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   179
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,97 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hidrolojik döngü ve toprak suyu K1: 1. Bölüm Su: fonksiyonu ve özellikleri, syf: 1-22 K2. Bölüm 3: Suyun yapı ve özellikler, syf: 27-39 K3. Bölüm 1. Suyun doğada bulunuşu ve özellikleri, syf: 1-3
  2 Toprak suyu-toprak özellikleri ilişkisi K3. Bölüm 4: Toprağın nem tutma enerjisi ile toprak özellikleri arasındaki ilişkiler, syf: 27-34
  3 Toprak suyu içeriği ve belirleme yöntemleri K1. Bölüm 4: Toprak suyunun kontrolü ve ölçülmesi, syf: 84-119 K3. Bölüm 6: Toprak nemini belirleme yöntemleri, syf: 59-64
  4 Toprak suyunun enerjisi K2. Bölüm 6: Toprakta Statik Su, syf: 67-82
  5 Toprak suyu enerjisi ve içeriği arasındaki ilişkiler K3. Bölüm 4: Toprağın nem tutma enerjisi ile toprak özellikleri arasındaki ilişkiler, syf: 27-34
  6 Toprakta Suyunun Doygun Hareketi K2. Bölüm 7: Doygun toprakta suyun hareketi, syf: 67-82
  7 Toprakta Suyunun Doymamış Hareketi K2. Bölüm 7: Doygun toprakta suyun hareketi, syf: 67-82
  8 Ara Sınav
  9 Toprak-su-bitki- sürekliliği K1. Bölüm 12: Su Eksiklikleri ve Bitki Büyümesi, syf: 342-389 K3. Bölüm 9: Toprak suyu- bitki ilişkileri, syf: 190-226
  10 Evapotranspirasyon ve Transpirasyon K3 Bölüm 8: Su ekonomisi, syf: 100-187
  11 Bitkilerin Su Gereksinmesi, Bitki Besin Maddelerinin Alınımında Suyun Önemi ve İşlevi K3 Bölüm 8: Su ekonomisi, syf: 100-187
  12 Bitki gelişimi toprak suyu ilişkileri K1. Bölüm 12: Su Eksiklikleri ve Bitki Büyümesi, syf: 342-389
  13 Bitkilerde Su Kullanım Etkinliği-Beslenme İlişkileri K3 Bölüm 8: Su ekonomisi, syf: 100-187
  14 Farklı iklim rejimlerinde toprak suyunun yönetimi K1. Bölüm 13: Kuraklık Toleransı ve Su Kullanım Verimliliği, syf: 390-415
  15 İklim değişikliği bağlamında toprak suyu-iklim bitkisel üretim ilişkileri K1. Bölüm 13: Kuraklık Toleransı ve Su Kullanım Verimliliği, syf: 390-415
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜL
  Kaynaklar 1. Kramer P.J. 2012. Water relations of Plants. Academic Press, ISBN: 0-12- 425040-8, London. 2. Kirkham, M., B. 2004. Principles of Soil and Plant Water Relations, Elsevier Academic Press, ISBN: 0-12- 409751-0, San Diego, USA. 3. Çepel, N.,1993. Toprak-Su-Bitki İlişkileri, İstanbul Üniv. Orman Fak. Yayını, 236s.,İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Toprak-su-bitki etkileşimi, farklı topraklarda toprak-su-bitki sürekliliğinde toprak suyunun davranışının kontrol mekanizmaları ve bunun pratikteki önemi ve kullanımı konusunda bilgi kazandırılmasıdır.
  Dersin İçeriği Hidrolojik döngü ve toprak suyu, Toprak Suyu-toprak özellikleri ilişkisi, Toprak suyu içeriği ve belirleme yöntemleri, Toprak suyunun enerjisi, Toprak suyu enerjisi ve içeriği arasındaki ilişkiler, Toprakta Suyunun Doygun Hareketi, Toprakta Suyunun Doymamış Hareketi, Toprak-su-bitki- Sürekliliği, Evapotranspirasyon ve Transpirasyon, Bitkilerin Su Gereksinmesi, Bitki Besin Maddelerinin Alınımında Suyun Önemi ve İşlevi Bitki gelişimi toprak suyu ilişkileri, Bitkilerde Su Kullanım Etkinliği-Beslenme İlişkileri, Farklı iklim rejimlerinde toprak suyunun yönetimi, İklim değişikliği bağlamında toprak suyu-iklim bitkisel üretim ilişkileri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 3
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 3
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 3
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster