ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye`de Kırsal Yapılarda Değişim ve Orman Köylerinin Durumu OR1531 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kırsal yerleşim ile ilgili temel kavramları tanımlar
  2-Kırsal yerleşimlerin temel özelliklerini kavrar
  3-Kırsal yerleşimlerin sosyo-ekonomik yapısını analiz eder
  4-Orman köylerinin temel özelliklerini kavrar
  5-Orman köylüsü ve orman kaynakları arasındaki ilişkiyi yorumlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje3012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   179
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,97 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin işlenişi, kullanılacak kaynaklar ve işlenecek konuların tanıtılması -
  2 Kır yerleşmeleri ve kırsal alan tanımlamaları K1 Bölüm1 K2 Bölüm3
  3 Kırsal bölgelerin temel özellikleri K3 Bölüm4 K2 Bölüm3 K1 Bölüm4
  4 Kırsal yoksulluk K3 Bölüm13 K4 Bölüm3
  5 Kırsal kesimde nüfus yapısı K4 Bölüm3 K2 Bölüm3 K5 Bölüm4
  6 Kırsal alanda mülkiyet, işgücü ve istihdam K4 Bölüm3 K2 Bölüm3
  7 Aile yapısı, türleri ve geçmişten günümüze aile K6 Bölüm1;2 K5 Bölüm4
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye?de kırsal kalkınma K3 Bölüm13 K1 Bölüm1;3 K4 Bölüm3
  10 Türkiye için kırsal kalkınma politikaları K3 Bölüm10 K4 Bölüm3 K2 Bölüm3
  11 Kırsal kalkınma modelleri K4 Bölüm3 K1 Bölüm3
  12 Orman köylü ilişkileri K4 Bölüm4
  13 Orman köylerinde değişim K4 Bölüm4
  14 Kırsal kalkınmada ormanların önemi K4 Bölüm4
  15 Orman köylerinin kalkındırılması K4 Bölüm4
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi H. Emre Ünal
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hasan Emre Ünal

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Bakırcı, M., 2007. Türkiye?de Kırsal Kalkınma, Kavramlar-Politikalar-Uygulamalar, Nobel Yayın, Ankara K2-Özensel, E., 2015. Türkiye?de Kırsal Yapıların Dönüşümü, Çizgi Kitabevi K3- Geray, C., 2011. Dünden Bugüne Kırsal Gelişme Politikaları, Phoenix Yayınevi, Ankara K4-Toksoy, D. ve Bayramoğlu, M.,2017.Kırsal Kalkınma ve Orman Köyleri, KTÜ Orman Fakültesi. K5- Kongar, E., 2012. 21. Yüzyılda Türkiye. 2000?li yıllarda Türkiye?nin Toplumsal Yapısı K6- Adak, N. (ed.) 2012. Değişen Toplumda Değişen Aile, Siyasal Kitabevi
  Yardımcı Kitap YK1-Günaydın, G., 2010. Tarım ve Kırsallıkta Dönüşüm, Tan Kitabevi Yayınları, Ankara.
  Dersin Amacı Türkiye`de kırsal yerleşimlerin genel özelliklerinin ve geçmişten günümüze bu alanlarda sosyo-ekonomik yapılar vb. değişmelerin öğretilmesidir
  Dersin İçeriği Kırsal alanın ekonomik ve demografik özellikleri üzerinde durmak ve bunlardaki değişimleri incelemek, kırsal yerleşimlerde aile yapısı ve meydana gelişen değişimleri incelemek
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli -
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 5
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster