ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği OR1532 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ormancılıkta iş kazaları ve meslek hastalıklarını tanımlar.
  2-Ormancılık iş süreçlerindeki İSG risklerini ve önlemlerini açıklar.
  3-Ormancılık iş süreçlerinin yürütülmesine yönelik prosedürleri açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2512525
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2512525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   170
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,67 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türkiye`de ormancılık faaliyetleri K1, K2, K3 Ünite-1
  2 Ünite-1 Türkiye`de ormancılık faaliyetlerinden kaynaklı iş kazaları ve hastalıklar K1, K2, K3 Ünite-1
  3 Ünite-2 Ormancılıkta meydana gelen kazaların dağılımı K1, K2, K3 Ünite-2
  4 Ünite-2 Fiziksel tehlikelerden kaynaklanan hastalıklar K1, K2, K3 Ünite-2
  5 Ünite-3 Kimyasal tehlikelerden kaynaklanan hastalıklar K1, K2 Ünite-3
  6 Ünite-3 Biyolojik tehlikelerden kaynaklanan hastalıklar K1, K2, K3 Ünite-3
  7 Ünite-4 Orman işçileri için sağlık ve güvenlik önlemleri K1, K2, YK1, YK2 Ünite-4
  8 Ara Sınav
  9 Ünite-4 Orman İşletmelerinin Sağlık ve Güvenlik Politikası K1, K2, YK1, YK2 Ünite-4
  10 Ünite-5 Orman Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi - yetki ve sorumluluklar YK1, YK2 Ünite-5
  11 Ünite-5 Orman Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi - yetki ve sorumluluklar YK1, YK2 Ünite-5
  12 Ünite-6 Risklerin Tanımlanması ve Yönetimi K1, K2 Ünite-6
  13 Ünite-6 Çalışanların eğitim ve yetkinliklerinin ölçümü K1, K2 Ünite-6
  14 Ünite-7 İş Elbiseleri ve Kişisel Koruyucu Donanım K1, K2 Ünite-7
  15 Ünite-7 İlk Yardım, Acil Kurtarma ve İş Sağlığı Hizmetleri K1, K2 Ünite-7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Ender BUĞDAY
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Ender Buğday

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1- Ders notları K2- Acar, H. H., Eroğlu, H. 2016. Ormancılık iş bilgisi ve iş güvenliği. KTÜ, Orman Fakültesi, genel Yayın, (239). K3- ÇSGB, 2016. Orman İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara.
  Yardımcı Kitap YK1- OGM, 2014. Orman Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi. Orman Genel Müdürlüğü, Ankara. YK2- Bozkurt, A. 2017. Ormancılık çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları: Karabük Orman İşletme Müdürlüğü örneği (Master`s thesis, Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).
  Dersin Amacı Türkiye`de ormancılık faaliyetlerinin bilinmesi, Türkiye`de ormancılık faaliyetlerinden kaynaklı iş kazaları ve hastalıkların öğrenilmesi, Orman işçileri için sağlık ve güvenlik önlemlerinin neler olduğunun bilinmesi, Orman Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi`ne göre yetki ve sorumlulukların farkındalığının artırılması, ilk yardım ve sağlık hizmetlerinin öneminin bilinmesidir.
  Dersin İçeriği Türkiye`de uygulanan ormancılık faaliyetlerinde karşılaşılabilecek iş kazaları ve iş sağlığı-güvenliği risk ve önlemleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 3
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster