ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılık Üretim Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği OR1533 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ormancılık üretim çalışmalarının yürütülmesine yönelik plan, eylem ve süreçleri açıklar.
  2-Ormancılıkta üretim çalışmalarından kaynaklanan riskleri ve önlemleri tanımlar.
  3-MYK ve beceri yetkinlik ölçüm ve belgelendirme süreçlerini anlar.
  4-İSG iş organizasyonu ve önlemlerini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2512525
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2512525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   170
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,67 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ünite-1 Türkiye`de ormancılık üretim çalışmaları K1, K2, K3 Ünite-1
  2 Ünite-1 Ormancılık üretim çalışmalarının ülkemiz coğrafyasına göre zorluk ve tehlikelerinin sınıflandırılması K1, K2, K3 Ünite-1
  3 Ünite-2 Ormancılık üretim çalışmalarında kullanılan ekipman ve araçlar ile iş güvenliği prensipleri K1, K3, K4 Ünite-2
  4 Ünite-2 Ormancılık üretim çalışmalarında kullanılan ekipman ve araçlar ile iş güvenliği prensipleri K1, K2,K4 Ünite-2
  5 Ünite-3 Türkiye`de ormancılık üretim çalışmalarından kaynaklı iş kazaları ve hastalıklar K1, YK1, YK2 Ünite-3
  6 Ünite-3 Türkiye`de ormancılık üretim çalışmalarından kaynaklı iş kazaları ve hastalıklar K1, YK1, YK2 Ünite-3
  7 Ünite-4 Orman üretim işçileri açısından sağlık ve güvenlik önlemleri K1, YK3, YK4 Ünite-4
  8 Ara Sınav
  9 Ünite-4 Ağaç kesimi aşamasında iş sağlığı ve güvenliği açısından riskler ve uyulacak ilkeler K1, K2, K3 Ünite-4
  10 Ünite-5 Ağacın sürütülmesi aşamasında iş sağlığı ve güvenliği açısından riskler ve uyulacak ilkeler K1, K3 Ünite-5
  11 Ünite-5 Taşıma aşamasında iş sağlığı ve güvenliği açısından riskler ve uyulacak ilkeler K1, K2, K4 Ünite-5
  12 Ünite-6 Mesleki Yeterlilik Kurumu ve orman üretim işçileri için uygulanan ulusal meslek standartları K1,YK1, YK2 Ünite-6
  13 Ünite-6 Mesleki Yeterlilik Kurumu ve orman üretim işçileri için uygulanan ulusal meslek standartları K1, YK1, YK3 Ünite-6
  14 Ünite-7 Orman üretim işçilerinin eğitim ve yetkinliklerinin ölçümü K1, K2, YK2 Ünite-7
  15 Ünite-7 Orman üretim işçilerinin iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları K1, K2, K3 Ünite-7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Ender BUĞDAY
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Ender Buğday

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1- Ders Notları K2- Acar, H. H., Erdaş, O., Eker, M. 2014. Orman Ürünleri Transport Tekniği Ders Kitabı. KTÜ Orman Fakültesi Yayınları, 233, 39. K3- Leuschner, W. A. (1990). Forest regulation, harvest scheduling, and planning techniques. John Wiley & Sons, Inc.. K4- Dykstra, D. P., Heinrich, R. (1996). FAO model code of forest harvesting practice. FAO.
  Yardımcı Kitap YK1- Tsioras, P. A., Rottensteiner, C., Stampfer, K. (2014). Wood harvesting accidents in the Austrian state forest enterprise 2000?2009. Safety Science, 62, 400-408. YK2- Visser, R., Stampfer, K. (2015). Expanding ground-based harvesting onto steep terrain: A review. Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application of Forestry Engineering, 36(2), 321-331. YK3- Suchomel, J., Belanová, K. (2009). Influence of selected meteorological phenomena on work injury frequency in timber harvesting process. Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application of Forestry Engineering, 30(2), 185-191. YK4- Buğday, E. (2016). Ormancılıkta Üretimin Planlaması ve Hassas Ormancılık Anlayışı. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2), 54-57.
  Dersin Amacı Türkiye`de ormancılık üretim çalışmalarının bilinmesi, Türkiye`de ormancılık üretim çalışmalarından kaynaklı iş kazaları ve hastalıkların öğrenilmesi, Orman üretim işçileri için sağlık ve güvenlik önlemlerinin neler olduğunun bilinmesi, Kesim, sürütme ve bölmeden çıkarma iş süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin öğrenilmesidir.
  Dersin İçeriği Ülkemizde uygulanan ormancılık üretim çalışmalarında sıklıkla meydana gelen iş kazaları ve iş sağlığı-güvenliği açısından değerlendirilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli -
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster