ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toprak Faunası OR1534 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toprak faunasını yorumlar
  2-Toprak faunasının ekosistem süreçlerine olan katkılarını ve fonksiyonel rollerini kavrar.
  3-İnsan kaynaklı etkilerin toprak faunası üzerindeki etkilerini hesaplar.
  4-Toprak faunasını restorasyon çalışmalarında kullanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2014040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toprak ve Faunası K1. Bölüm 1
  2 Toprak Faunasının Fonksiyonel Rolleri K1. Bölüm 2
  3 Toprak Faunasının İncelenmesi: Çeşitlilikleri ve dağılımları K3. Bölüm 1
  4 Toprak Faunasının İncelenmesi: Ekosistem süreçlerine katkıları K1. Bölüm 3
  5 Toprak faunasının biyocoğrafyası K1. Bölüm 4
  6 Toprak faunası: makroekoloji K1. Bölüm 4
  7 Toprak faunası: mikroekoloji K1. Bölüm 5
  8 Ara Sınav
  9 Toprak Faunası Toplulukları K2 Bölüm 1
  10 Antropojenik Etkilerin Toprak Faunasına Etkileri K1. Bölüm 6
  11 İklim Değişikliğinin Toprak Faunasına Etkisi K1. Bölüm 7
  12 Toprak Faunası: Süksesyon K1. Bölüm 8
  13 Toprak Faunası: Bozulmuş Alanların İyileştirilmesi K1. Bölüm 8
  14 Toprak Faunasının Çeşitliliği K1. Bölüm 9
  15 Sentez
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Meriç ÇAKIR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Nielsen, U.N., 2019. Soil Fauna Assemblages Global to Local Scales. Cambridge University Press. K2. Wallwork, J.A., 1970. Ecology of soil animals. McGraw-Hill, London. K3. Wallwork, J.A., 1976. The distribution and Diversity of Soil fauna. Academic Press, London.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin ana amacı toprak faunası hakkında bilgilerin verilmesidir. Toprak faunasının ekosistemdeki yeri ve ekosistem süreçlerindeki görevlerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Ekosistemde meydana gelecek değişimlerin (antropojenik ve iklim değişimi gibi) toprak faunası üzerindeki etkilerini öğretmektir. Ayrıca canlılardan restorasyon çalışmalarında nasıl faydalanılabileceği becerisini kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli -
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 3
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster