ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Dünya Ekonomisinde Ormancılık ORM575 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ormancılık ekonomisi biliminin terminolojisini kavrar
  2-Ekonomik sitemleri bilir
  3-Ormancılık ekonomisi sorunlarını çözümler ve sonucu yorumlar
  4-Karma sistemleri analiz eder
  5-Çok yönlü faydalanma probleminin kavrar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler5024590
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   194
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,47 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Odun hammaddesi üretim eğilimleri K1 B2
  2 Odun hammaddesi üretim eğilimleri K1 B2
  3 Ağaçlandırmalar K1 B3
  4 Küresel çevre sorunları K1 B4
  5 Tropikal ormansızlaşma K1 B5
  6 Küresel iklim değişikliği ve ormancılık K1 B6
  7 Sosyal ormancılık ve agroforestry K1 B7
  8 Ara Sınav
  9 Uluslararası ticaret K1 B8
  10 Ticaret ve Çevre K1 B8
  11 Odun hammaddesi ticareti K1 B8
  12 Odun hammaddesi ticaret engelleri K1 B8
  13 Ormanlardan sağlanan çoklu faydalar K2 B3
  14 Ormanlardan sağlanan çoklu faydalar K2 B3
  15 Ekonomi ve geçim kaynakları K3 B7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Hasan Emre ÜNAL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: World Forest Resources, FAO, 2007 K2: State of the World?s Forests 2014 K3: Global Forest Resources Assessment 2015
  Yardımcı Kitap 1. Forest Resource Economics and Finance, David Klemperer, 1996 2. Guidelines for forest policy formulation, Bertram Husch, 1987 3. Sustainable Forestry Management and Wood Production in a Global Economy Robert L Deal, Rachel White, Gary Benson, 2007
  Dersin Amacı Doğal bir kaynak olan orman sürdürülebilir olarak kullanıldığında sonsuz bir kaynaktır. Bu kaynağın ekonomik bir kaynak olması işletilmesinde ekonomik ilkelerin de etkili olduğu sonucunu doğurmaktadır. Ormanlardan üretimi ölçüsünde yararlanılabilmektedir. Üretim gücünün üstündeki yararlanmalar kaynağın giderek tükenmesine yol açmaktadır. Bu ders kapsamında dünya ekonomisi ve ticaretinde orman ürünlerinin durumu incelenecek, ormanlardan sürdürülebilir olarak yararlanmak için uygulanması gereken yöntem ve araçlar tanıtılacaktır.
  Dersin İçeriği Dünya orman kaynakları-Odun hammaddesi üretim eğilimleri-Ağaçlandırmalar-Küresel çevre sorunları-Tropikal ormansızlaşma-Küresel ısınma ve ormancılık-Sosyal ormancılık ve agroforestry-Uluslararası ticaret-Ticaret ve çevre-Odun hammaddesi ticareti-Odun hammaddesi ticaret engelleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster