ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ORM501 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Araştırma ve yayın etiğine ilişkin kavramları, bir araştırmanın etik açıdan geçerli ve güvenilir olması konusunda araştırmacının sorumluluklarını tanımlar
  2-Klinik araştırmalar, girişimsel olmayan klinik araştırmalar ve hayvan deneylerinde araştırma deneği (insan/hayvan) ile ilgili etik gereklilikleri tanımlar
  3-Araştırmaları etik açıdan değerlendiren araştırma etik kurullarının çalışma disiplini doğrultusunda, araştırma proje başvuru dosyalarında dikkat edilmesi gereken gereklilikleri bilir ve uygular (özellikle aydınlatılmış onam konusu)
  4-Araştırma etiği ve yayın etiği ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeleri kavrar
  5-Araştırmanın yayın haline dönüştürülmesi sürecinde yayın etiğinin gerekliliklerini yerine getirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler3013535
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 7014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   173
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,77 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kısa tarihçe ve kavramlar K1 Bölüm 1, K2 Bölüm 1
  2 Araştırma kavramı, bilimsel araştırma, amaçlarına ve yöntemlerine göre araştırmalar K1 Bölüm 2, K2 Bölüm 2
  3 Bilim ve bilim etiği K1 Bölüm 3, K2 Bölüm 3
  4 Araştırma etiğinin temel ilkeleri K1 Bölüm 3, K2 Bölüm 4
  5 Araştırma etiği kavramı ve araştırma etiği ihlalleri K2 Bölüm 1, K3 Bölüm 1
  6 Bilimsel yanıltmalar K2 Bölüm 1, K3 Bölüm 1
  7 Yayın etiği ihlalleri K2 Bölüm 2, K3 Bölüm 3
  8 Ara Sınav
  9 Yazarlık hakkı sorunları K2 Bölüm 3, K3 Bölüm 4
  10 Taraflı yayın (çıkar çatışması), Editöryal etik K2 Bölüm 1, K3 Bölüm 1
  11 Bilimsel araştırma ve yayın etiğinde kapsam ve etik sorunlar K2 Bölüm 1, K3 Bölüm 1
  12 Araştırma etik kurulları K2 Bölüm 2, K3 Bölüm 1
  13 Araştırmanın ilgili taraflarının hak ve sorumlulukları (Araştırmacı, Denek, Sponsor, Araştırma Etik Kurulu, Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu...) K3 Bölüm 1, K3 Bölüm 3
  14 Araştırmacı - endüstri ilişkisinden doğan etik sorunlar K3 Bölüm 1, K3 Bölüm 4
  15 Ülkemizde araştırma ve yayın etiği ile ilgili mevzuatın değerlendirilmesi K3 Bölüm 5, K3 Bölüm 4
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Serhat URSAVAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Prof.Dr. Sezgin ÖZDEN, Prof.Dr. M. Nuri ÖNER, Prof. Dr. Ceyhun GÖL, Prof. Dr. Sedat KELEŞ, Doç.Dr. İlker ERCANLI, Doç.Dr. Serhat URSAVAŞ, Doç.Dr. Meriç ÇAKIR, Doç.Dr. Ender BUĞDAY, Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KONDUR
  Kaynaklar K1. Atasoy, Boydak, Çırpan, Kendigelen, Meriç, Sarıkaya, Ulubelen, Yazıcı. Yıldırım 2011. Bilim Etiği. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5048 ISBN : 978-975-404-906-0 K2.Büken NÖ. Büken E.: Uluslararası Araştırmalar, Araştırma Etiğinde Temel İkilemler ve Etik Kurullar (International Researches, Fundamental Dilemmas in Research Ethics and Ethics Committees), Sendrom, Volume 20, Number 7,8: 37-47, July- August 2008 Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komitesi. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. 2002. K3.Uçak ve Birinci 2008. Bilimsel etik ve intihal. Türk Kütüphaneciliği 22, 2 (2008), 187- 204.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Lisansüstü program öğrencilerine araştırma ve yayın etiği ile ilgili bilgi, farkındalık ve duyarlılık kazandırmak, bu bağlamda araştırma ve yayın etiğine uygun çalışmalar yürütmesini sağlamak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Etik kavramı çok boyutlu olarak ele alınmaktadır. Konuya ilişkin örnekler incelenmekte, karşılaşılan sorunlar örnek olaylar üzerinden irdelenmektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli -
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli -
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 5
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster