ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Heterojen Kataliz KMÜ501 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dersi Alan Öğrenciler; Dersin temel konuları ve heterojen kataliz uygulamaları alanında yeterlilik kazanırlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler154832
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Katalizörlerin tanımı, önemi ve sınıflandırılması
  2 Heterojen kataliz reaksiyonlarının oluşumundaki adımlar
  3 Katalitik reaksiyonların mekanizması
  4 Adsorpsiyon çeşitleri
  5 Adsorpsiyon izotermleri
  6 Adsorpsiyon ve desorpsiyon hızları
  7 Katalizörlerin özellikleri ve bu özelliklerin ölçülmesinde kullanılan yöntemler
  8 Ara Sınav
  9 Katalizörlerin özellikleri ve bu özelliklerin ölçülmesinde kullanılan yöntemler
  10 Katı yüzey alan tayini
  11 Katalizör yapımı
  12 Katalizör deaktivasyonu
  13 Hız denklemlerinin kantitatif açıklanması
  14 Kinetik verilerin kantitatif açıklanması
  15 Heterojen reaksiyonlarda dış yayınım prosesleri ve gözenek için yayınım
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ahmet YARTAŞI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Scott Fogler.H.(1992). Elements of chemical reaction engineering: Prentice-Hall Int.Inc. 2. Levenspiel .O. (1999).Chemical reaction engineering: John Wiley and Sons.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Heterojen kataliz kavramlarının öğrenilmesi ve ilgili proseslerle ilişkilendirilmesi
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 2
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. -
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. -
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 5
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. -
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. -
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. -
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. -
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. -
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. -
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster