ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği KMÜ502 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-İleri düzeyde kimyasal reaksiyon mühendisliği bilgilerini kavrar.
  2-Katalitik olmayan heterojen sistemlere ait hız ifadelerini geliştirebilir.
  3-İdeal olmayan akışlı reaktörler için kalma zamanı dağılımı fonksiyonlarına ait ifadeleri türetebilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Homojen reaksiyonlara giriş
  2 Reaksiyon mekanizması ve hız sınırlayıcı adımın belirlenmesi, homojen reaksiyon veri analizi ve yöntemleri
  3 Reaksiyon mekanizması ve hız sınırlayıcı adımın belirlenmesi, homojen reaksiyon veri analizi ve yöntemleri
  4 Tekil tepkime için tasarım
  5 Paralel tepkimeler için tasarım
  6 Paralel tepkimeler için tasarım
  7 Çoklu reaksiyonların potporisi
  8 Ara Sınav
  9 Doğru reaktör türünün seçimi
  10 İdeal olmayan akış
  11 Akışkan - Akışkan Reaksiyonları
  12 Akışkan - Akışkan Reaksiyonları
  13 Akışkan - Tanecik Reaksiyonları
  14 Akışkan - Tanecik Reaksiyonları
  15 Akışkan - Tanecik Reaksiyonları
  Ön Koşul Yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ahmet YARTAŞI
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Ahmet Yartaşı

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. O. Levenspiel. 1999. Chemical Reaction Engineering: Wiley. 2. H. S. Fogler. 1998. Elements of Chemical Reaction Engineering. 3. R. W. Missen, c. A. Mims, b. A. Saville. 1999. Introduction to Chemical reaction Engineering and Kinetics Wiley. 4. M. A. Vannice. 2005. Kinetics of Catalytic Reaction: New York: Springer.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı ileri seviyede ideal olan ve ideal olmayan heterojen ve heterojen olmayan reaksiyonları incelemektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 1
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 2
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. -
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 3
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. -
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 3
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. -
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. -
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. -
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster