ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği KMÜ505 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-İleri seviyede termodinamik problemleri çözebilir.
  2-Çözelti termodinamiğini kavrar.
  3-Denge kriterini çok bileşenli, çok fazlı ve reaktif sistemlere uygulayabilir.
  4-Sistemlerin termodinamik analizini yapabilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler10166
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10236
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Termodinamiğin kanunları
  2 Maddelerin Termodinamik özellikleri
  3 İç enerji, entalpi ve entropi değişimlerinin hesaplanması
  4 Tek bileşenli sistemlerde denge
  5 Saf maddelerin fugasitesi
  6 Karışımların termodinamiği
  7 Karışımların termodinamiği
  8 Ara Sınav
  9 Karışımdaki bileşenlerin fugasitesi
  10 Artık özellikler ve aktivite
  11 Buhar-sıvı dengesi
  12 Gazların sıvılarda çözünürlüğü
  13 Sıvı-sıvı dengesi
  14 Kimyasal reaksiyonlarda denge
  15 Kimyasal reaksiyonlarda denge
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Zehra Gülten Yalçın
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tosun, İsmail, 2013. Termodaynamics of phase and Reaction Equilibria. Elsevier.
  Yardımcı Kitap 1. Moran, Michael. J, Shapiro, Howard. N. 2006. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. John Wiley and Sons. Inc. 2. Bevan, Ott. J., Juliana Boerio-Goates J. 2000. Chemical Thermodynamics: Principles and Applications. Academic Press. 3. Smith, J. M., Van Ness, H. C., Abbott, M. M. 2001. Introduction to chemical Engineering Thermodynamics. McGraw-Hill Book Co.
  Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere araştırma yapmak ve ileri seviyede problemleri çözmek için ileri seviyede kimya mühendisliği termodinamiği konularını vermektir
  Dersin İçeriği Termodinamiğin kanunları, Termodinamik bağıntılar: çok bileşenli sistemler, kısmi molar özellikler, Kimyasal denge, Açık sistemlerin termodinamik analizi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 1
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 2
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. -
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 3
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. -
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 3
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. -
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. -
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. -
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster