ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bor Kimyası ve Teknolojisi KMÜ507 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bor cevherlerinin özelliklerini ve bileşiklerinin kullanım alanlarını kavrar.
  2-Bor konusunda araştırma yapma becerisi kazanır.
  3-Mevcut temel proseslerin geliştirilmesine yönelik olarak mevcut prosesleri tartışabilme becerisi kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   176
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,87 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş
  2 Bor Elementi
  3 Bor Elementi
  4 Bor Cevherleri
  5 Bor Cevherleri
  6 Bor-Oksijen Bileşikleri
  7 Bor-Oksijen Bileşikleri
  8 Ara Sınav
  9 Bor-Oksijen Bileşikleri üretimi
  10 Bor-Oksijen Bileşikleri üretimi
  11 Diğer İnorganik Bor Bileşikleri
  12 Diğer İnorganik Bor Bileşikleri
  13 Organik Bor Bileşikleri
  14 Bor Bileşiklerinin Kullanım Alanları
  15 Bor Bileşiklerinin Kullanım Alanları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ahmet YARTAŞI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Kemp, P. H., The Chemistry of Borates, Part I, Borax Consolidated Ltd., W. S. Cowell Ltd. Butter Market, Ipswich, 1956.
  Yardımcı Kitap 1- Yünlü, K., BOR (Bileşikleri, Sentez Yöntemleri, Özellikleri, Uygulamaları), BOREN, 2016
  Dersin Amacı Bor cevherlerini ve bileşiklerini tanıma, bor bileşiklerinin elde edilmesi ve bazı temel prosesler hakkında bilgiler vermek.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 2
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. -
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. -
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 5
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. -
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. -
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. -
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. -
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. -
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. -
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster