ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kimyasal Süreçlerin Simülasyonu KMÜ508 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Proses simülasyon modellerini kavrar.
  2-Alanı ile ilgili yeni proses modelleri oluşturabilecek
  3-Endüstriyel kimyasal süreçlerin simülasyonunu yapabilir.
  4-Takım çalışmalarında sorumluluk alma ve iletişim becerilerini geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler52816
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje2513030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   170
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,67 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kimyasal proseslerin analizi
  2 Bilgisayar destekli tasarım tanıtımı
  3 Proses tasarımı için veri tabanlarının proses akış diyagramlarının analizi
  4 Proses simülasyon yazılımlarının değerlendirilmesi
  5 Fiziksel özelliklerin kestirim yöntemleri
  6 Ayırma ekipmanlarnın tasarımı
  7 Yatışkın hal simülasyonu
  8 Ara Sınav
  9 Yatışkın hal simülasyonu
  10 Dinamik simülasyon
  11 Dinamik simülasyon
  12 Ekipman boyutlandırma
  13 Petrokimyasal proseslerin simülasyonu
  14 Petrokimyasal proseslerin simülasyonu
  15 Rafineri proseslerin simülasyonu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk DİLMAÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Seider , W. D., Seader, J. D., Lewin, D. R. ve Widagdo, S. 2010. Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis and Design, John Wiley and Sons, Asia 2. Turton, R., Bailie, R.C., Whiting, W.B: and Shaeiwitz, J.A. 2003. Analysis, Synthesis, and Design Of chemical Processes: Second Edition, Prentice Hall.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Kimya mühendisliği yüksek lisans öğrencilerinin kimyasal proseslerin modellenmesi ve simülasyonu hakkında bilgilendirmek. Proses simülasyon verilerinin kullanılarak proses tasarımlarının ve optimizasyonlarının yapılmasını sağlamak.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 3
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 5
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 5
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. -
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. -
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. -
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 5
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. 3
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 3
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 2
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster