ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Liçing ve Hidrometallurjide Uygulamaları KMÜ518 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Liçing işlemlerinin teorik esaslarını anlar.
  2-Liçing metodları ve liçing ekipmanlarını anlar
  3-Hidrometallurjide liçingin uygulamalarını anlar.
  4-Bu konularla ilgili detaylı literatür araştırmasını bağımsız olarak yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler5155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje2513030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   177
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,9 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Liçing teorisi
  2 Liçing hızını etkileyen faktörler
  3 Liçing işlemlerinde kütle transferi
  4 Liçing metotları
  5 Liçing ekipmanları
  6 Kaba taneciklerin liçingi
  7 İnce taneciklerin liçingi
  8 Ara Sınav
  9 Ters akımlı yıkama işlemleri
  10 Hidrometallujide liçing uygulamaları
  11 Cevherlerin liçinge hazırlanmaları
  12 Atmosferik basınçta liçing işlemleri
  13 Yüksek basınçta liçing işlemleri
  14 Düşük basınçta liçing işlemleri
  15 Liçing çözeltilerinden metallerin kazanılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ahmet Yartaşı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Coulson, J.M. and Richardson, J.F.,Chemical Engineering, Volume 2 2. Bautista,R.G. Hydrometallugy 3. Habashi, F., Extractive Metallurgy, General Principles, Volume 1
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Kimya mühendisliği yüksek lisans öğrencilerinin liçingin teorisi, liçing metodları ve liçing ekipmanları ile liçingin hidrometallurjideki uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
  Dersin İçeriği Liçing teorisi, Liçing hızını etkileyen faktörler, Liçing işlemlerinde kütle transferi, Liçing metotları, Liçing ekipmanları, Kaba taneciklerin liçingi, İnce taneciklerin liçingi, Ters akımlı yıkama işlemleri, Hidrometallujide liçing uygulamaları, Cevherlerin liçinge hazırlanmaları, Atmosferik basınçta liçing işlemleri, Yüksek basınçta liçing işlemleri, Düşük basınçta liçing işlemleri, Liçing çözeltilerinden metallerin kazanılması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 4
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 4
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 4
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 4
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 4
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 4
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. -
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. -
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 4
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 3
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster