ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yüzey Kimyasının Endüstriyel Uygulamaları KMÜ523 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dispers sistemleri kavrar.
  2-Adsorpsiyon izotermleri ve termodinamiği ile ilgili bilgiyi kullanır.
  3-Yüzey ve yüzeylerler arası olayları kavrar.
  4-Yüzey Kimyasının endüstriyel önemini ve uygulamalarını kullanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler202510
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 20248
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yüzey kimyasının tanımlanması
  2 Dispers sistemler
  3 Faz kuralı ve faz diyagramları
  4 Faz kuralı ve faz diyagramları
  5 Moleküller arasındaki bağlayıcı kuvvetler
  6 Yüzeylerin termodinamik nicelikleri
  7 Çözeltilerin yüzey gerilimi
  8 Ara Sınav
  9 Çözeltilerin yüzey gerilimi
  10 Katı-sıvı arayüzleri
  11 Adsorpsiyon kavramı
  12 Adsorpsiyon izotermleri ve adsorpsiyon denklemleri
  13 Kolloidal sistemler
  14 Jeller ve emülsiyonlar
  15 Köpükler ve aerosoller
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ahmet Yartaşı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Rosen,M.J., Surfactants and Interfacial Phenomena, John Wiley and Sons, 1972. Emulsions and Solubilization, Shinoda, K and Friberg, S., John Wiley and Sons, 1
  Yardımcı Kitap Gönül, N., Çok Fazlı Sistemler I: Yüzey Kimyası ve Kolloidler , Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No: 81, 2000.
  Dersin Amacı Yüzey kimyası kavramını ve kolloidal sistemleri tanımlamak, adsorpsiyon izotermleri ve katı-sıvı arayüzleri ile ilgili bilgi vermek, yüzey kimyasının uygulamalarını incelemek
  Dersin İçeriği Yüzey kimyası kavramını ve kolloidal sistemleri tanımlamak, adsorpsiyon izotermleri ve katı-sıvı arayüzleri ile ilgili bilgi vermek, yüzey kimyasının uygulamalarını incelemek
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 4
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 3
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 4
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 5
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 4
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 3
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. 3
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. 3
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 3
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 3
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster