ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Heterojen Reaksiyonların Kinetiği KMÜ525 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Endüstride tasarım yaparken oluşan reaksiyonların kinetiğini ve mekanizmalarını çözer.
  2-Endüstride tasarım yaparken oluşan reaksiyonların kinetiğini ve mekanizmalarını modeller.
  3-Endüstride tasarım yaparken oluşan reaksiyonların kinetiğini ve mekanizmalarını tasarıma uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler3031545
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   178
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,93 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Heterojen reaksiyonlara giriş
  2 Heterojen reaksiyonların sınıflandırılması
  3 Heterojen reaktör sistemlerinin tasarım esasları
  4 Akışkan-katı reaksiyonlarının kinetiği ve modellenmesi
  5 Akışkan-katı reaksiyonlarının kinetiği ve modellenmesi
  6 Akışkan-katı reaksiyonlarının kinetiği ve modellenmesi
  7 Akışkan-katı reaktörlerinin tasarımını kontrol eden faktörler
  8 Ara Sınav
  9 Akışkan-akışkan reaksiyonlarının kinetiği ve modellenmesi
  10 Akışkan-akışkan reaksiyonlarının kinetiği ve modellenmesi
  11 Akışkan-akışkan reaktörlerin tasarımını kontrol eden faktörler
  12 Katı ile katalizlenen reaksiyonlar
  13 Katı ile katalizlenen reaksiyonlar
  14 Katı ile katalizlenen reaksiyonlar
  15 Katı ile katalizlenen reaksiyonlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Mehmet Muhtar KOCAKERİM
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Chemical Reaction Engineering, Octave Levenspiel, Third Ed.John Wiley&Sons
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Kimya Endüstrisinde çok önemli olan akışkan-katı, akışkan-akışkan ve katalitik reaksiyonların kinetiğinin incelenmesi
  Dersin İçeriği Heterojen reaksiyonlara giriş, Heterojen reaksiyonların sınıflandırılması, Heterojen reaktör sistemlerinin tasarım esasları, Akışkan-katı reaksiyonlarının kinetiği ve modellenmesi, Akışkan-katı reaktörlerinin tasarımını kontrol eden faktörler, Akışkan-akışkan reaksiyonlarının kinetiği ve modellenmesi, Akışkan-akışkan reaktörlerin tasarımını kontrol eden faktörler, Katı ile katalizlenen reaksiyonlar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 3
  2 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 3
  3 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. 3
  4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 3
  5 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 3
  6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. 4
  7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözümler ve irdeler. 4
  8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. 3
  9 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. 4
  10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 4
  11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. 4
  12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster