ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İleri Elektromanyetik Teori I FİZ507 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Elektrik alan kavramını öğrenir.
  2-Gauss yasasını uygulayabilir.
  3-Yüklü cisimlerin elektrostatik potansiyel ve potansiyel enerji kavramlarını kullanabilir.
  4-Elektrostatikte sınır değer problemlerini çözebilir.
  5-Lorentz kuvvetini ve Biot-Savart yasasını uygular.
  6-Maxwell denklemlerini ve uygulamalarını öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   178
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,93 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Elektrostatiğe Giriş: Elektrik alan, Gauss yasası, Yüzeysel yük ve çift-kutup dağılımları, Poisson ve Laplace denklemleri, Green teoremi
  2 Drichlet ya da Neumann sınır koşulları ile çözümün tekliği, Elektrostatik sınır değer problemlerinin Green fonksiyonuyla çözümü
  3 Elektrostatik potansiyel enerji ve enerji yoğunluğu
  4 Elektrostatikte Sınır Değer Problemleri, Görüntü yükleri teoremi, Yalıtılmış yüklü bir iletken küre karşısında noktasal yük, Görüntü yükleri yöntemiyle düzgün elektrik alanında iletken küre
  5 Yarı-küreleri ayrı potansiyelde tutulan iletken küre, Dik fonksiyonlar ve açılımlar, Değişkenlerin ayrılması, İki-boyutlu potansiyel problemi, Fourier serisinin toplanması
  6 Küresel koordinatlarda Laplace denklemi, Legendre denklemi, Bağlı Legendre fonksiyonları ve küresel harmonikler
  7 Silindirik koordinatlarda sınır-değer problemleri, Potansiyel problemlerinin küresel Green fonksiyonu açılımıyla çözümü, Silindirik koordinatlarda Green fonksiyonlarının açılımı.
  8 Ara Sınav
  9 Çok-kutup açılımı, Maddesel ortamlarda elektrostatik
  10 Dielektrikli sınır-değer problemleri
  11 Molekülsel kutuplanırlık ve elektriksel alınganlık, Dielektrik ortamlarda elektrostatik enerji
  12 Biot ve Savart yasası, Amper yasası, Vektör potansiyeli, Yerleşik bir akım dağılımının manyetik alanları
  13 Manyetik moment, Makroskobik denklemler, Düzgün mıknatıslanmış küre, Manyetik perdeleme, Düzgün bir alan içinde geçirgen maddeden küresel kabuk
  14 Zamanla Değişen Alanlar, Faradayın indüksiyon yasası, Maxwellin yerdeğiştirme akımı
  15 Maxwell denklemleri, Ayar dönüşümleri, Poynting teoremi, Makroskobik ortamlar için korunum yasaları, Manyetik tek kutuplar sorunu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Halit ALTUNTAŞ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr İlyas İnci

  Ders Yardımcıları Fizik Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri
  Kaynaklar Griffths, D. J. 1989. Introduction to Electrodynamics, Prentice Hall, England.
  Yardımcı Kitap 1. Ünal, B. 2003. Elektromanyetik Teori, Gazi Kitabevi, Ankara. 2. Jackson, J. D. 1998. Classical Electrodynamics, John Wiley & Sons, USA.
  Dersin Amacı Elektrostatik ve manyetostatik teorilerini vermek ve elektrodinamik sistemlerin çözümlerini göstererek ileri düzeyde elektromanyetik teorinin kavramlarını kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Elektrik alan kavramını anlayabilme, Gauss yasasını uygulayabilme,Yüklü cisimlerin elektrostatik potansiyel ve potansiyel enerji kavramlarını kullanabilme, Elektrostatikte sınır değer problemlerini çözebilme, Lorentz kuvvetini ve Biot-Savart yasasını uygulayabilme, Maxwell denklemlerini ve uygulamalarını yapabilme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Lisans bilgilerini lisansüstü aşamasında verimli bir biçimde kullanabilme. 5
  2 Çalışma alanı ile ilgili literatür taraması yapabilme. 3
  3 Literatürde yer alan kaynakları okuma, anlama ve yorumlama yeterliliğine sahip olma. 2
  4 Fizik bilgisini, alanıyla ilgili çalışmalarda karşılaşacağı problemlere uygulayabilme. 5
  5 Çalışma alanı ile ilgili deneysel sistemleri kullanabilme ve gerektiğinde tasarlayabilme. 3
  6 Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma yapabilme. 3
  7 Çalışma alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilme ve gerektiğinde program yazılımı yapabilme. 3
  8 Çalışmasıyla ilgili makale yazabilme ve bilimsel toplantılarda sunabilme. 2
  9 Uluslararası bilim insanları ile iletişim kurarak fikir alış-verişi yapabilecek düzeyde yabancı dil bilme. 1
  10 Mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip olma. 5
  11 Bireysel çalışma yeteneğine sahip olma, gerektiğinde inisiyatif alabilme. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster