ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kristal Yapı Analizinde Hesaplamalı Kimya FİZ511 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Moleküler yapıların tayini için kullanılan bilgisayar programını öğrenir.
  2-Moleküler yapı için en iyi yöntemi tayin eder.
  3-Deneysel ve teorik parametreleri en iyi şekilde yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   169
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,63 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hesaplamalı kimya tanımı K1-Bölüm-1
  2 Moleküler mekanik yöntemler K1-Bölüm-3
  3 Yarı deneysel yöntemler K1-Bölüm-6
  4 Hartree-Fock yöntemi K1-Bölüm-7
  5 Yoğunluk fonksiyonel teorisi (density functional theory (dft)) K1-Bölüm-5
  6 Baz fonksiyonları K1-Bölüm-4
  7 Baz setleri K1-Bölüm-4
  8 Ara Sınav
  9 Geometrik optimizasyon K1-Bölüm-4
  10 Potansiyel enerji yüzeyi K1-Bölüm-2
  11 Gaussian programının moleküler yapılara uygulanması K1-Bölüm-8
  12 Gaussian programı ile geometrik optimizasyon hesabı K1-Bölüm-8
  13 Gaussian programı ile potansiyel enerji yüzeyinin hesaplatılması K1-Bölüm-8
  14 Gaussian programı ile yapıların spektroskopik özelliklerinin incelenmesi K2-Bölüm-9
  15 Gaussian programı ile yapıların toplam enerjisinin belirlenmesi K1-Bölüm-9
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Çiğdem YÜKSEKTEPE ATAOL
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Çiğdem Yüksektepe Ataol

  Ders Yardımcıları Fizik Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri
  Kaynaklar K1. Lewars, E. 2004. Computational Chemistry, Kluwer Academic Publishers, London. K2. Yang Leng, 2008. Materials Characterization, John Wiley&Sons.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bilgisayar programı yardımıyla moleküler yapıların bazı parametrelerinin teorik olarak nasıl hesaplatılacağını öğretmek.
  Dersin İçeriği Moleküler yapıların teorik özelliklerini incelemek için kullanılan bilgisayar programını öğrenme, Her moleküler yapı için en iyi yöntemi tayin edebilme, Deneysel ve teorik parametreleri en iyi şekilde yorumlayabilme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Lisans bilgilerini lisansüstü aşamasında verimli bir biçimde kullanabilme. -
  2 Çalışma alanı ile ilgili literatür taraması yapabilme. 2
  3 Literatürde yer alan kaynakları okuma, anlama ve yorumlama yeterliliğine sahip olma. -
  4 Fizik bilgisini, alanıyla ilgili çalışmalarda karşılaşacağı problemlere uygulayabilme. -
  5 Çalışma alanı ile ilgili deneysel sistemleri kullanabilme ve gerektiğinde tasarlayabilme. -
  6 Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma yapabilme. -
  7 Çalışma alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilme ve gerektiğinde program yazılımı yapabilme. 4
  8 Çalışmasıyla ilgili makale yazabilme ve bilimsel toplantılarda sunabilme. -
  9 Uluslararası bilim insanları ile iletişim kurarak fikir alış-verişi yapabilecek düzeyde yabancı dil bilme. -
  10 Mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip olma. -
  11 Bireysel çalışma yeteneğine sahip olma, gerektiğinde inisiyatif alabilme. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster