ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Faz Dönüşümleri FİZ520 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Malzeme üretim ve uygulamasında temel faz dönüşümleri ve faz dönüşümlerini ifade eder.
  2-Deformasyon, depolanan enerji ve mekanizmaları, yeniden kristalleşme kavramlarını ifade edebilir.
  3-Çökelme sertleşmesinin prensipleri ve hafif alaşım üretmenin teknolojik önemini ifade edebilir.
  4-Çeliklerde yayınmalı dönüşümlerdeki parametrelerin mikroyapı ve özelliklerdeki etkisini ifade edebilir.. TTT, CCT diyagramlarının kullanabilir.
  5-Çeliklerde ve demir dışı alaşımlarda kaymalı dönüşümlerin mekanizmalarını ifade edebilir, martensit ve beynitik dönüşüm kinetiğini analiz edebilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   181
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,03 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Faz dönüşümü kavramı, faz dönüşümlerinin sınıflandırılması, sıvı-katı dönüşümleri.
  2 Yeniden kristalleşme kavramı ve yeniden kristalleşme basamakları, deformasyon enerjisi yeniden kristalleşme kavramı ve yeniden kristalleşme basamakları, deformasyon enerjisi.
  3 Yeniden kristalleşme kinetiği, yeniden kristalleşme uygulamaları sekonder ve dinamik yeniden kristalleşme.
  4 Aşırı doymuş katı çözeltiler.
  5 Sürekli ve süreksiz çökelme türleri, gp zonları, geçiş çökeltileri ve dengesel çökeltiler.
  6 Sürekli çökelme ile sertleşen alaşımlar ve çökelmede mukavemet artış mekanizmaları.
  7 Tek fazlı dengesel çökeltilerin oluşumu, yayınma hızının dengesel çökelti şekline etkisi, perlit ve perlitik dönüşümler.
  8 Ara Sınav
  9 Dönüşüm hızının ötektoid morfolojiye ve özelliklere etkisi, ötektoid dönüşüm kinetiği.
  10 TTT diyagramlarının elde edilmesi ve önemi, süreksiz dönüşümler.
  11 Dengesel çökeltilerin yayınma kontrollü büyümesi, martensitik dönüşümler.
  12 Martensitin tanıtımı, kaymalı dönüşümlerin kristallografisi
  13 Bain distirisiyonu, çeliklerde martensitik dönüşümler.
  14 Demir dışı alaşımlarda martensitik dönüşümler, martensit türleri.
  15 Beynitik dönüşümler.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ali Yiğit
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Fizik Bölümü Araştırma Görevlileri
  Kaynaklar 1.Porter, D. A., Easterling, K. E. 1992. Phase Transformatin in Metals and Alloys, Champan and Hall, New York.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Malzemelerin üretilmesinde faz dönüşümlerinin prensiplerinin kavranması ve uygulama sahasına uygun faz dönüşümünüm kullanılması veya engellenmesinin bilinmesi.
  Dersin İçeriği Malzeme üretim ve uygulamasında temel faz dönüşümleri ve faz dönüşümlerini ifade edebilme, Deformasyon, depolanan enerji ve mekanizmaları, yeniden kristalleşme kavramlarını ifade edebilme, Çökelme sertleşmesinin prensipleri ve hafif alaşım üretmenin teknolojik önemini ifade edebilme, Çeliklerde yayınmalı dönüşümlerdeki parametrelerin mikroyapı ve özelliklerdeki etkisini ifade edebilme, TTT, CCT diyagramlarının kullanabilme, Çeliklerde ve demir dışı alaşımlarda kaymalı dönüşümlerin mekanizmalarını ifade edebilir, martensit ve beynitik dönüşüm kinetiğini analiz edebilme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Lisans bilgilerini lisansüstü aşamasında verimli bir biçimde kullanabilme. 5
  2 Çalışma alanı ile ilgili literatür taraması yapabilme. 4
  3 Literatürde yer alan kaynakları okuma, anlama ve yorumlama yeterliliğine sahip olma. 5
  4 Fizik bilgisini, alanıyla ilgili çalışmalarda karşılaşacağı problemlere uygulayabilme. 5
  5 Çalışma alanı ile ilgili deneysel sistemleri kullanabilme ve gerektiğinde tasarlayabilme. 5
  6 Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma yapabilme. 5
  7 Çalışma alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilme ve gerektiğinde program yazılımı yapabilme. 4
  8 Çalışmasıyla ilgili makale yazabilme ve bilimsel toplantılarda sunabilme. 5
  9 Uluslararası bilim insanları ile iletişim kurarak fikir alış-verişi yapabilecek düzeyde yabancı dil bilme. 5
  10 Mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip olma. 4
  11 Bireysel çalışma yeteneğine sahip olma, gerektiğinde inisiyatif alabilme. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster