ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Atom ve Molekül Fiziği II FİZ539 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Klasik bakış açısıyla tek elektronlu atomların yapısını analiz eder.
  2-Atomların farklı ortamlardaki davranışlarını ve bunların sonuçlarını anlatır, yorumlar ve sayısal olarak ifade eder.
  3-Moleküllerin oluşumu ve spektrumlarını inceler.
  4-Atomlar ve moleküller arasındaki ilişkiyi klasik ve kuantum mekaniksel olarak ifade eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   167
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,57 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çok elektronlu atomların elektromanyetik alanla etkileşmesi
  2 Çok elektronlu atomların elektromanyetik alanla etkileşmesi
  3 Molekül yapı
  4 Molekül yapı
  5 Molekül spektrumlar
  6 Molekül spektrumlar
  7 Atomik çarpışmalar-temel kavramlar ve potansiyellerden saçılmalar
  8 Ara Sınav
  9 Atomik çarpışmalar-temel kavramlar ve potansiyellerden saçılmalar
  10 Elektronlarla -atomların çarpışmaları
  11 Elektronlarla -atomların çarpışmaları
  12 Atom-atom çarpışmaları
  13 Atom-atom çarpışmaları
  14 Atom fiziğinin bazı uygulamaları
  15 Atom fiziğinin bazı uygulamaları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ali Yiğit
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Fizik Bölümü Araştırma Görevlileri
  Kaynaklar Köksal, F. 1996. Atom ve Molekül Fiziği, 19 Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Klasik ve modern fiziğin bakış açılarıyla atomik ve moleküler yapının kavratılmasını sağlamak ve bu yapının çekirdek ve katılarla ilişkisini kurdurmak.
  Dersin İçeriği Çok elektronlu atomların elektromanyetik alanla etkileşmesi; Molekül yapı; Molekül spektrumlar; Atomik çarpışmalar-temel kavramlar ve potansiyellerden saçılmalar; Elektronlarla -atomların çarpışmaları; Atom-atom çarpışmaları; Atom fiziğinin bazı uygulamaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Lisans bilgilerini lisansüstü aşamasında verimli bir biçimde kullanabilme. 5
  2 Çalışma alanı ile ilgili literatür taraması yapabilme. 4
  3 Literatürde yer alan kaynakları okuma, anlama ve yorumlama yeterliliğine sahip olma. 5
  4 Fizik bilgisini, alanıyla ilgili çalışmalarda karşılaşacağı problemlere uygulayabilme. 5
  5 Çalışma alanı ile ilgili deneysel sistemleri kullanabilme ve gerektiğinde tasarlayabilme. 3
  6 Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma yapabilme. 2
  7 Çalışma alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilme ve gerektiğinde program yazılımı yapabilme. 4
  8 Çalışmasıyla ilgili makale yazabilme ve bilimsel toplantılarda sunabilme. 3
  9 Uluslararası bilim insanları ile iletişim kurarak fikir alış-verişi yapabilecek düzeyde yabancı dil bilme. 2
  10 Mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip olma. 3
  11 Bireysel çalışma yeteneğine sahip olma, gerektiğinde inisiyatif alabilme. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster