ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Seminer MAT500 GÜZ-BAHAR 0+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilimsel bir konuda bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde sunum hazırlar.
  2-Verilen bir konuda detaylı bir literatur araştırması yapar.
  3-Topluluk önünde belirli bir konuyu anlatır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1400
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1410140
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 10025125
  Toplam İş Yükü(Saat)   165
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,5 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çözüme ulaşmak için, seçilen bir konudaki bir sorunu anlamaya çalışmak
  2 Çözüme ulaşmak için, seçilen bir konudaki bir sorunu anlamaya çalışmak
  3 Problemle ilgili bilgi içeren kitap ve makaleleri araştırmak, bulmak ve okumak
  4 Problemle ilgili bilgi içeren kitap ve makaleleri araştırmak, bulmak ve okumak
  5 Problemle ilgili bilgi içeren kitap ve makaleleri araştırmak, bulmak ve okumak
  6 Problemle ilgili bilgi içeren kitap ve makaleleri araştırmak, bulmak ve okumak
  7 Problemle ilgili bilgi içeren kitap ve makaleleri araştırmak, bulmak ve okumak
  8 Ara Sınav
  9 İlerlemeyi kontrol etme
  10 İlgilenilen sorunu çözmek için bunları önem derecesine göre sınıflandırma ve elde edilen verilerden bir veri tabanı oluşturma
  11 İlgilenilen sorunu çözmek için bunları önem derecesine göre sınıflandırma ve elde edilen verilerden bir veri tabanı oluşturma
  12 Çalışılan konu hakkında rapor yazımı
  13 Çalışılan konu hakkında rapor yazımı
  14 Raporun tamamlanması ve sunulması
  15 Raporun dinleyici önünde tamamlanması ve sunulması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Tez danışmanı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makaleler
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Seminerin amacı; öğrencileri verilen veya seçilen bir konuda literature araştırması yapabilecek şekilde yönlendirmek, onlara literature araştırmasıyla derlenen bilgileri sentezleyebilmek, literature ışığında edinilen bulguları analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve tartışabilme olanağı sunmaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik alanında edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. -
  2 Matematik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır. 5
  3 Matematik alanında edindiği bilgileri diğer alanlarla ilişkilendirerek disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirir. 4
  4 Matematik alanında karşılaştığı problemleri edindiği araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler. 5
  5 Matematik alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. -
  6 Uygulamalarda karşılaşabileceği sorunların çözümü için farklı yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 5
  7 Edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenme sürecine yön verir. -
  8 Matematik alanındaki güncel araştırmaları ve kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. 5
  9 Matematik alanı ile ilgili bilgisayar yazılımı ve bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 3
  10 Matematik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir ve denetler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster