ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik MAT560 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilimsel bilgiye ulaşma yollarını anlatır.
  2-Bilimsel bir çalışmanın sonuçlarını kurallarına uygun olarak analiz eder ve yazar.
  3-Bilimsel çalışma sonuçlarını sunar.
  4-Literatür bilgilerinin düzenlenmesini ve kullanımını açıklar.
  5-Bilimsel yayın etik kurallarını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler3022550
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ders hakkında genel bilgiler ve dersin tanımı
  2 Bilimsel çalışmanın tarihçesi
  3 Bir araştırmacıda olması gereken özellikle
  4 Bilimsel yöntem süreçleri
  5 Bilgiye ulaşma yolları
  6 Bir yayında bulunması gereken temel bölümler
  7 Tez hazırlama
  8 Ara Sınav
  9 Proje hazırlama
  10 Bilimsel rapor hazırlama
  11 Literatür düzenlemesi ve kullanımı
  12 Bilimsel çalışma sunumu
  13 Bilimsel çalışma etiği
  14 Yayın etiği
  15 Bilimde etik dışı davranışlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Matematik Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Matematik Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
  Kaynaklar 1. Day R.A., (1996), Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır? (How To Write And Publish A Scientific Paper) 2. Çev. Gülay Askar Altar, Tübitak, Ankara. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim Etiği Komitesi, (2002), Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunlar, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları. 3. Weissberg, R., Buker, S., (1990), Writing Up Research: Experimental Research Report Writing For Students Of English, Prentice-Hall, New Jersey.
  Yardımcı Kitap 1. Denscombe, M., (2003), The Good Research Guide For Small-Scale Social Research Projects, Second Edition, Open University Press, Maidenhead. 2. Phillips, E.M., Pugh, D.S. (1994), How To Get A Phd: A Handbook For Students And Their Supervisors, Second Edition, Open University Press, Buckingham
  Dersin Amacı Bilimsel araştırma yöntemlerini ve tekniklerini, Bilgiye ulaşma yollarını (ulusal ve uluslararası veri tabanlarını kullanma ve araştırma) ve verileri analiz etme becerilerini kazandırmak. Bilimsel araştırma sonuçlarını akademik yazım kurallarına göre düzenleme ve makale, tez, proje ve rapor hazırlama becerisini kazandırmak. Bilimsel bir araştırma sonucunu ve analizlerini sunabilme becerisi kazandırmak, Literatür kullanımı ve düzenlenmesi öğretmek. Bilimsel yayın etik kurallarını öğretmek.
  Dersin İçeriği Ders hakkında genel bilgiler, dersin tanıtımı, Bilimsel çalışmanın tarihçesi, Bir araştırmacıda olması gereken özellikler, Bilimsel yöntem süreçleri, Bilgiye ulaşma yolları (Ulusal ve uluslararası veri tarama tabanları), Bir yayında bulunması gereken temel bölümler, Tez hazırlama, Proje hazırlama, Bilimsel bir rapor hazırlama, Literatür düzenlenmesi ve kullanımı, Bilimsel çalışma sunumu, Bilimsel çalışma etiği, Yayın etiği ve Bilimde etik dışı davranışlar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik alanında edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. -
  2 Matematik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır. -
  3 Matematik alanında edindiği bilgileri diğer alanlarla ilişkilendirerek disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirir. 4
  4 Matematik alanında karşılaştığı problemleri edindiği araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler. 4
  5 Matematik alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 4
  6 Uygulamalarda karşılaşabileceği sorunların çözümü için farklı yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 5
  7 Edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenme sürecine yön verir. -
  8 Matematik alanındaki güncel araştırmaları ve kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. 4
  9 Matematik alanı ile ilgili bilgisayar yazılımı ve bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 4
  10 Matematik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir ve denetler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster