ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK MAT560 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilimsel bilgiye ulaşma yollarını anlatır ve Bilimsel bir çalışmanın sonuçlarını kurallarına uygun olarak analiz eder ve yazar.
  2-Bilimsel çalışma sonuçlarını sunar ve Literatür bilgilerinin düzenlenmesini ve kullanımını açıklar.
  3-Bilimsel yayın etik kurallarını bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler5042080
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   184
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,13 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ders hakkında genel bilgiler ve dersin tanımı K1: Ders Notları
  2 Bilimsel çalışmanın tarihçesi K1: Ders Notları
  3 Bir araştırmacıda olması gereken özellikle K1: Ders Notları
  4 Bilimsel yöntem süreçleri K1: Ders Notları
  5 Bilgiye ulaşma yolları K1: Ders Notları
  6 Bir yayında bulunması gereken temel bölümler K1: Ders Notları
  7 Tez hazırlama K1: Ders Notları
  8 Ara Sınav
  9 Proje hazırlama K1: Ders Notları
  10 Bilimsel rapor hazırlama K1: Ders Notları
  11 Literatür düzenlemesi ve kullanımı K1: Ders Notları
  12 Bilimsel çalışma sunumu K1: Ders Notları
  13 Bilimsel çalışma etiği K1: Ders Notları
  14 Yayın etiği K1: Ders Notları
  15 Bilimde etik dışı davranışlar K1: Ders Notları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Matematik Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Matematik Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
  Kaynaklar K1) Ders Notları K2) Gülay A. A. (2002). Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim Etiği Komitesi, Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunlar, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.,Tübitak, Ankara. K3) Weissberg, R., Buker, S. (1990). Writing Up Research: Experimental Research Report Writing For Students Of English, Prentice-Hall, New Jersey.
  Yardımcı Kitap Denscombe, M., (2003). The Good Research Guide For Small-Scale Social Research Projects, Second Edition, Open University Press, Maidenhead.
  Dersin Amacı Bilimsel araştırma yöntemlerini ve tekniklerini, Bilgiye ulaşma yollarını (ulusal ve uluslararası veri tabanlarını kullanma ve araştırma) ve verileri analiz etme becerilerini kazandırmak. Bilimsel araştırma sonuçlarını akademik yazım kurallarına göre düzenleme ve makale, tez, proje ve rapor hazırlama becerisini kazandırmak. Bilimsel bir araştırma sonucunu ve analizlerini sunabilme becerisi kazandırmak, Literatür kullanımı ve düzenlenmesi öğretmek. Bilimsel yayın etik kurallarını öğretmek.
  Dersin İçeriği Ders hakkında genel bilgiler, dersin tanıtımı, Bilimsel çalışmanın tarihçesi, Bir araştırmacıda olması gereken özellikler, Bilimsel yöntem süreçleri, Bilgiye ulaşma yolları (Ulusal ve uluslararası veri tarama tabanları), Bir yayında bulunması gereken temel bölümler, Tez hazırlama, Proje hazırlama, Bilimsel bir rapor hazırlama, Literatür düzenlenmesi ve kullanımı, Bilimsel çalışma sunumu, Bilimsel çalışma etiği, Yayın etiği ve Bilimde etik dışı davranışlar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik alanında edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. 4
  2 Matematik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır. 4
  3 Matematik alanında edindiği bilgileri diğer alanlarla ilişkilendirerek disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirir. 4
  4 Matematik alanında karşılaştığı problemleri edindiği araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler. -
  5 Matematik alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. -
  6 Uygulamalarda karşılaşabileceği sorunların çözümü için farklı yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. -
  7 Edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenme sürecine yön verir. -
  8 Matematik alanındaki güncel araştırmaları ve kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. -
  9 Matematik alanı ile ilgili bilgisayar yazılımı ve bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. -
  10 Matematik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir ve denetler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster