ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Zeminlerin Litolojik Etütleri INS571 GÜZ-BAHAR 2+2 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Litolojik birimleri, türlerini tanır ve kaynak bölgesi hakkında yorum yapar
  2-Fiziksel ve jeo-mühendislik özellikleri yorumlar
  3-Litolojik birimlerin tane boyunu sınıflandırır
  4-Litolojik seviyelerden örnekleme yöntemlerini kullanır
  5-İnşaat alanı seçimine etki eden faktörlerden birini kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler4022550
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   194
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,47 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ders hakkında genel bilgiler
  2 Litolojik birimlerin tanımı ve terminoloji
  3 Litolojik birimlerin sınıflandırılması
  4 Fiziksel ve jeo-mühendislik özellikleri
  5 Arazi-laboratuvarda görünümlerinin incelenmesi
  6 Zeminlerin makroskopik özellikleri (tabaka doğrultu-eğim, kıvrım, kırık-fay vb.)
  7 Litolojik birimlerin mikroskobik tanımlama, tane boyu analizleri ve tane yönlenmeleri
  8 Ara Sınav
  9 Litolojik birimlerin kaynak bölge tespiti
  10 Litolojik birimlerin zemindeki davranışı
  11 Litolojik seviyelerin inşaat sektöründeki önemi
  12 Kil, Kum, çakıl, blokların kaynak alan ile mukayese edilmesi
  13 Seçili bir alan üzerinde litolojik birimlerin çalışılması
  14 Arazi verilerinin değerlendirilmesi
  15 Laboratuvar verilerinin değerlendirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ender SARIFAKIOĞLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. ANON. 1979. Classification of rocks and soils for engineering geological mapping. Part I: rock and soil materials, Bulletin of the International Association of Engineering Geology 19, 364?371. 2. Bieniawski, Z.T. 1989. Engineering Rock Mass Classification, John Wiley & Sons, New York. 3. Ulusay, R., Sönmez, H. 2002. Kaya Kütlelerinin Mühendislik Özellikleri. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası yayınları No:60, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Zeminleri oluşturan litolojik birimlerin türleri, fiziksel özellikleri ve sınıflandırılmasını anlatmak; litolojik birimlerin arazideki makroskopik özelliklerini tanımlamak ve örnekleme yöntemlerini öğretmek; arazide litolojik birimleri kaynak bölge ve basenlerle ilişkilendirmek, yerleşkeler açısından değerlendirmek.
  Dersin İçeriği Zeminleri oluşturan litolojik birimlerin türleri, fiziksel özellikleri, sınıflandırılmasını, litolojik birimlerin yerleşkeler açısından önemi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İnşaat Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar 4
  2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir 4
  3 İnşaat Mühendisliği alanında istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarlar ve uygular 4
  4 İnşaat Mühendisliği problemlerini yorumlar, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular 4
  5 İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir -
  6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar -
  7 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır -
  8 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetir. -
  9 İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler, öğrenir ve uygular -
  10 Çalışmalarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarır -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster