ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Seminer INS500 GÜZ-BAHAR 0+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Verilen bir konuda detaylı araştırma yapar
  2-Tanımlanmış bir probleme çözüm önerir
  3-Verilen konuyu bir dinleyici topluluğu önünde güvenle sunar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1400
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1410140
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 10012525
  Toplam İş Yükü(Saat)   165
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,5 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Seçilen bir konuda bir çözüme ulaşabilmek adına problemi anlamaya çalışmak I
  2 Seçilen bir konuda bir çözüme ulaşabilmek adına problemi anlamaya çalışmak II
  3 Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak I
  4 Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak II
  5 Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak III
  6 Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak IV
  7 Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak V
  8 Ara Sınav
  9 Yapılan gelişmelerin izlenmesi
  10 İlgilenilen problemin çözümüne yönelik olarak edinilen bilgileri önem derecesine göre sınıflandırmak ve bunlardan bir veri tabanı oluşturmak I
  11 İlgilenilen problemin çözümüne yönelik olarak edinilen bilgileri önem derecesine göre sınıflandırmak ve bunlardan bir veri tabanı oluşturmak II
  12 Çalışılan konu hakkında rapor yazımı I
  13 Çalışılan konu hakkında rapor yazımı II
  14 Çalışılan konu hakkında rapor yazımı III
  15 Raporun tamamlanması ve bir dinleyici bir kitle önünde sunulması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Ana Bilim Dalı Başkanlığı
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Ender Sarıfakıoğlu

  2-)Doktor Öğretim Üyesi Şevki Öztürk

  Ders Yardımcıları Prof. Dr. Senayi DÖNMEZ Prof. Dr. Ahmet Emre TEKELİ Doç. Dr. Ender SARIFAKIOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Şevki ÖZTÜRK
  Kaynaklar Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makaleler
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Verilen veya seçilen bir konuda literatüre araştırması yapabilecek şekilde yönlendirmek, onlara literatüre araştırmasıyla derlenen bilgileri sentezleyebilmek, literatür ışığında edinilen bulguları analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve tartışabilme olanağı sunmaktır
  Dersin İçeriği Bilimsel bir konuda bilimsel araştırma yöntemleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İnşaat Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar 5
  2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir 4
  3 İnşaat Mühendisliği alanında istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarlar ve uygular 4
  4 İnşaat Mühendisliği problemlerini yorumlar, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular 3
  5 İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir 5
  6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar 2
  7 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır 2
  8 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetir. 5
  9 İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler, öğrenir ve uygular 5
  10 Çalışmalarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarır 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster