ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İnşaat Mühendisliğinde Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik INS501 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilimsel bilgiye ulaşma yollarını anlatır
  2-Bilimsel bir çalışmanın sonuçlarını kurallarına uygun olarak analiz eder
  3-Bilimsel çalışma sonuçlarını sunar
  4-Literatür bilgilerinin düzenlenmesini ve kullanımını açıklar
  5-Bilimsel yayın etik kurallarını listeler
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)6012020
  Proje011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   167
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,57 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ders hakkında genel bilgiler ve dersin tanımı
  2 Bilimsel çalışmanın tarihçesi
  3 Bir araştırmacıda olması gereken özellikler
  4 Bilimsel yöntem süreçleri
  5 Bilgiye ulaşma yolları
  6 Bir yayında bulunması gereken temel bölümler
  7 Tez hazırlama
  8 Ara Sınav
  9 Proje hazırlama
  10 Bilimsel rapor hazırlama
  11 Literatür düzenlemesi ve kullanımı
  12 Bilimsel çalışma sunumu
  13 Bilimsel çalışma etiği
  14 Yayın etiği
  15 Bilimde etik dışı davranışlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Ana Bilim Dalı Başkanlığı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Prof. Dr. Senayi DÖNMEZ Prof. Dr. Ahmet Emre TEKELİ Doç. Dr. Ender SARIFAKIOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Şevki ÖZTÜRK
  Kaynaklar 1. Day R.A., (1996), Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır? (How To Write And Publish A Scientific Paper) 2. Çev. Gülay Askar Altar, Tübitak, Ankara. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim Etiği Komitesi, (2002), Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunlar, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları. 3. Weissberg, R., Buker, S., (1990), Writing Up Research: Experimental Research Report Writing For Students Of English, Prentice-Hall, New Jersey.
  Yardımcı Kitap 1. Denscombe, M., (2003), The Good Research Guide For Small-Scale Social Research Projects, Second Edition, Open University Press, Maidenhead. 2. Phillips, E.M., Pugh, D.S. (1994), How To Get A Phd: A Handbook For Students And Their Supervisors, Second Edition, Open University Press, Buckingham
  Dersin Amacı Bilimsel araştırma yöntemlerini ve tekniklerini, Bilgiye ulaşma yollarını (ulusal ve uluslararası veri tabanlarını kullanma ve araştırma) ve verileri analiz etme becerilerini kazandırmak. Bilimsel araştırma sonuçlarını akademik yazım kurallarına göre düzenleme ve makale, tez, proje ve rapor hazırlama becerisini kazandırmak. Bilimsel bir araştırma sonucunu ve analizlerini sunabilme becerisi kazandırmak, Literatür kullanımı ve düzenlenmesi öğretmek. Bilimsel yayın etik kurallarını öğretmek.
  Dersin İçeriği Ders hakkında genel bilgiler, dersin tanıtımı, Bilimsel çalışmanın tarihçesi, Bir araştırmacıda olması gereken özellikler, Bilimsel yöntem süreçleri, Bilgiye ulaşma yolları (Ulusal ve uluslararası veri tarama tabanları), Bir yayında bulunması gereken temel bölümler, Tez hazırlama, Proje hazırlama, Bilimsel bir rapor hazırlama, Literatür düzenlenmesi ve kullanımı, Bilimsel çalışma sunumu, Bilimsel çalışma etiği, Yayın etiği ve Bilimde etik dışı davranışlar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İnşaat Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar -
  2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir -
  3 İnşaat Mühendisliği alanında istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarlar ve uygular 4
  4 İnşaat Mühendisliği problemlerini yorumlar, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular 4
  5 İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir 4
  6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar 5
  7 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır -
  8 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetir. 5
  9 İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler, öğrenir ve uygular 4
  10 Çalışmalarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarır -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster