ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Sayfa Görüntülenemiyor
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Zeminin Yapısı-I
  2 Zeminin Yapısı-II
  3 Efektif Gerilme Teorisi-I
  4 Efektif Gerilme Teorisi-II
  5 Efektif Gerilme Teorisi-III
  6 Konsolidasyon Teorisi-I
  7 Konsolidasyon Teorisi-II
  8 Ara Sınav
  9 Konsolidasyon Teorisi-III
  10 Konsolidasyon Teorisi-IV
  11 Zeminlerin Kayma Dayanımı-I
  12 Zeminlerin Kayma Dayanımı-II
  13 Zeminlerin Kayma Dayanımı-III
  14 Yanal Toprak Basıncı-I
  15 Yanal Toprak Basıncı-II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Şevki Öztürk
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Şevki Öztürk

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Wood, D.M. (1990) Soil Behaviour and Critical State Soil Mechanics, Cambridge University Press. 2. Das, B.M. (1997) Advanced Soil Mechanics, Taylor and Francis. 3. Wood, D.M. (2004) Geotechnical Modelling, Spon Press.
  Yardımcı Kitap 1. Schofield, A.N., Wroth, P. (1968) Critical State Soil Mechanics, McGraw-Hill. 2. Chen, W. F., Baladi, G. Y. (1985) Soil Plasticity Theory and Implementation, Elsevier.
  Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin zemin mekaniği genel prensipleri, konsolidasyon, efektif gerilme ve toprak basınçları teorileri kullanarak ilgili hesaplamaları yapabilir hale gelmelerini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Zeminlerin yapısı, Konsolidasyon teorisi, Efektif gerilme, Yanal toprak basınçları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İnşaat Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar 2
  2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir 2
  3 İnşaat Mühendisliği alanında istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarlar ve uygular 4
  4 İnşaat Mühendisliği problemlerini yorumlar, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular 4
  5 İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir 5
  6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar 4
  7 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır 3
  8 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetir. 3
  9 İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler, öğrenir ve uygular 5
  10 Çalışmalarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarır -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster