ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İnşaat Mühendisliğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri INS591 GÜZ 1+2 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-CBS, mekânsal veri, veri tabanları konularını açıklar.
  2-CBS`de kullanılan temel (vektör/raster) veri yapılarını bilir. Eldeki probleme uygun veri yapısını seçer.
  3-CBS`de kullanılan basit ve kompleks sorgulama işlemlerini yapar.
  4-Vektör ve/veya Raster tabanlı coğrafi analizler yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2010220
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje2011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   173
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,77 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 CBS`nin tarifi ve İnşaat Mühendisliğinde Kullanımı
  2 Koordinat sistemleri ve QGIS`de Projeksiyon Tanımlama
  3 Veri Modelleri, Vektör Veri Modeli ve QGIS
  4 QGIS`de Raster Veri Modeli
  5 QGIS`de Veri Temini ve Üretimi
  6 Mekansal Veri Kalitesi ve Doğruluğu
  7 QGIS`de Basit Sorgulama işlemleri
  8 Ara Sınav
  9 QGIS`de Kompleks Sorgulama işlemleri
  10 QGIS`de Veri Görselleştirme
  11 QGIS`de Vektör Tabanlı Analizler
  12 QGIS`de Raster Tabanlı Analizler
  13 QGIS`de Veri Keşfi
  14 3B ve Açık Kaynaklar
  15 CBS`de Uzaktan Algılama ve İnşaat Mühendisliğinde Kullanımı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ahmet Emre TEKELİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları, Hüseyin Turoğlu, Çantay Yayıncılık, 4. Baskı
  Yardımcı Kitap 1- Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılım Uygulaması, Ramazan Küpçü, Anadolu Üniversitesi Yayınları 2- Coğrafi Bilgi Sistemleri, Komisyon, Anadolu Üniversitesi Yayınları 3- Açık Kaynak Kodlu CBS ile Jeoloji Uygulamaları, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 4- Introduction to GIS, McGraw Hill, Kang-Tsung Chang
  Dersin Amacı Öğrencilere CBS, CBS teknolojisi ve CBS uygulamaları hakkında temel bilgileri vermek. Açık kaynaklı GIS yazılımı Kuantum GIS (QGIS) kullanma konusunda pratik tecrübe kazandırmak.
  Dersin İçeriği CBS nin tanımı, Mekansal veri tarifi, CBS uygulamaları, CBS Veri yapıları (Vektör/Raster), Koordinat ve Projeksiyon sistemleri, Basit ve Kompleks sorgulama işlemleri, Veri Görselleşirme, Vektör/Raster Tabanlı Coğrafi Analizler, 3B gösterim, Açık Harita Kaynaklarına Ulaşım
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İnşaat Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar 3
  2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir 3
  3 İnşaat Mühendisliği alanında istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarlar ve uygular 4
  4 İnşaat Mühendisliği problemlerini yorumlar, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular 4
  5 İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir 4
  6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar 4
  7 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır -
  8 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetir. -
  9 İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler, öğrenir ve uygular 4
  10 Çalışmalarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarır -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster