ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kazıklı Temeller INS563 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Derin temellerin genel prensiplerini listeler
  2-Derin temel ve kazık tiplerini özetler
  3-Kazıkların düşey ve yatay kapasitesilerini hesaplar
  4-Kazıkların oturma hesaplarını yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler303515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   176
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,87 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derin Temellere Giriş
  2 Kazık Tipleri
  3 Kazıkların Taşıma Gücü-I
  4 Kazıkların Taşıma Gücü-II
  5 Kazıkların Taşıma Gücü-III
  6 Kazıkların Taşıma Gücü-IV
  7 Kazıkların Taşıma Gücü-IV
  8 Ara Sınav
  9 Kazıkların Oturması-I
  10 Kazıkların Oturması-II
  11 Kazıkların Oturması-III
  12 Kazıkların Oturması-IV
  13 Kazıkların Yatay Kapasitesi-I
  14 Kazıkların Yatay Kapasitesi-II
  15 Kazıkların Yatay Kapasitesi-III
  16 Kazıkların Yatay Kapasitesi-IV
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Şevki Öztürk
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Şevki Öztürk

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Das, M.B. (2011), Principles of Foundation Engineering, Cengage L. 2. Caduto, D.P. (2001), Foundation Design: Principles and Practices, Second Edition, Prentice Hall. 3. Tomlinson, M.J. (2001) Foundation Design and Construction, Prentice Hall.
  Yardımcı Kitap 1. Bowles, J.E. (1997) Foundation Analysis and Design, Mc Graw Hill. 2. Toğrul, E., Tan, O. (2009) Kazıklı Temeller, Birsen.
  Dersin Amacı Dersin ana amacı derin temellerin değişik zemin tipleri için davranış ilkeleri hakkında bilgi vermektir. Ayrıca ders kapsamında, kazık tipleri, kazıkların taşıma gücü, kazıkların oturması ve kazıkların yatay kapasitesi işlenmektedir.
  Dersin İçeriği Derin Temellere Giriş, Kazık Tipleri, Kazıkların Taşıma Gücü, Kazıkların Oturması, Kazıkların Yatay Kapasitesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İnşaat Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar -
  2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir -
  3 İnşaat Mühendisliği alanında istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarlar ve uygular 4
  4 İnşaat Mühendisliği problemlerini yorumlar, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular 3
  5 İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir 5
  6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar -
  7 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır -
  8 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetir. -
  9 İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler, öğrenir ve uygular -
  10 Çalışmalarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarır -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster