ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Geoteknik Mühendisliğinde Arazi Uygulamaları INS564 BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Geoteknik mühendisliğinde saha inceleme yöntemlerini tanır
  2-Çalışılan geoteknik projelerde saha inceleme yöntemlerinden uygun olanları belirler
  3-Yapılan saha incelemelerini yorumlar
  4-Arazi deneylerinden elde edilen veriler ile problemi çözer
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011818
  Proje3013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Geoteknik Saha İncelemeleri-Giriş
  2 Geoteknik Saha İncelemeleri-Yöntem, Planlama ve Uygulama
  3 Arazi Deneyleri-Giriş
  4 Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)-Yapım Yöntemi
  5 Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)-Zemin Korelasyonları
  6 Konik Penetrasyon Deneyi (CPT)-Yapım Yöntemleri
  7 Konik Penetrasyon Deneyi (CPT)-Zemin Korelasyonları
  8 Ara Sınav
  9 Konik Penetrasyon Deneyi (CPT)-Temel Tasarımı
  10 Presiyometre Deneyi (PMT)-Yapım Yöntemi
  11 Presiyometre Deneyi (PMT)-Zemin Korelasyonları
  12 Presiyometre Deneyi (PMT)-Tasarım
  13 Arazi Kanatlı Kesici Deneyi
  14 Dilatometre Deneyi
  15 Parametre Seçimine Yönelik Değerlendirmeler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Şevki Öztürk
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Monnet, J. (2015) In Situ Tests in Geotechnical Engineering, John Wiley & Sons. 2. Cestari, F. (2012) In Situ Geotechnical Tests, Patron. 3. Erol, A.E., Çekinmez, Z. (2014) Geoteknik Mühendisliğinde Saha Deneyleri, Yüksel Proje Yayınları.
  Yardımcı Kitap 1. Sivrikaya, O., Toğrol, E. (2009) Arazi Deneyleri ve Geoteknik Tasarımda Kullanımları, Birsen. 2. Dunnicliff, J. (1993) Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance, John Wiley & Sons Inc.
  Dersin Amacı Dersin ana amacı geoteknik mühendisliğinde saha incelemeleri konusunda bilgi vermektir. Ders, arazi araştırmalarının tasarımı ve yöntemi, arazi araştırmalarında elde edilen sonuçların incelenmesi ve raporlanması konularında genel bilgileri içermektedir. Ders kapsamında geoteknik mühendisliğinde kullanılan arazi deneyleri detaylı bir şekilde ele alınarak, yapılan arazi deneylerinden mühendislik parametreleri saptama yöntemleri incelenmektedir.
  Dersin İçeriği Geoteknik Mühendisliğinde Saha İncelemeleri, Arazi Deneyleri, Standart Penetrasyon Deneyi, Konik Penetrasyon Deneyi, Presiyometre Deneyi, Diğer Arazi Deneyleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İnşaat Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar 4
  2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir 3
  3 İnşaat Mühendisliği alanında istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarlar ve uygular 4
  4 İnşaat Mühendisliği problemlerini yorumlar, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular 4
  5 İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir 4
  6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar 5
  7 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır 4
  8 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetir. 4
  9 İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler, öğrenir ve uygular 5
  10 Çalışmalarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarır -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster