ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İnşaat Mühendisliğinde İleri Sayısal Yöntemler INS510 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sayısal Yöntemler kullanarak problem çözer.
  2-Mühendislik problemlerinin modellenmesi ve bu model ile sayısal yöntemler kullanarak uygun çözüm yapar.
  3-Analitik çözüm yöntemi bulunmayan diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemler kullanılarak çözüm yapar.
  4-İnşaat mühendisliği problemlerinde sayısal yöntemlerini bilgisayar kullanarak çözer.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler255525
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2512525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   173
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,77 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, Matematiksel Modelleme, Hata Analizi, Bilgisayar Programlama, Excel ve Yüksel Seviyeli Diller
  2 Denklem Kökleri: Grafik Yöntem,Bisection, False Position, Simple Fixed-Point, Newton Raphson, Secant Yöntemleri Lineer olmayan denklem takımları
  3 Lineer Denklem Takımları:Gauss Yoketme Yöntemi, Gauss-Seidel Yöntemi, Gauss-Jordan Yöntemi, Thomas Algoritması,L-U Ayrıştırması, Matris Tersi
  4 Eğri Uydurma :En Küçük Kareler Yöntemleri,Lineer Regrasyon, Polinom Regrasyonu,Çoklu Lineer Regrasyon, Lineer Olmayan Regrasyon
  5 İnterpolasyon; Newton Sonlu-Farklar İnterpolasyon Polinomları, Lagrange İnterpolasyon Polinomları
  6 Sayısal Türev ve İntegrasyon:Newton tabanlı İntegrasyon Formülleri; Yamuk Kuralı, Simpson Kuralları,Çok Değişkenli İntegraller
  7 Genelleştirilmiş İntegraller, Sayısal Türev, Yüksek Doğruluklu Türev Formülleri, Kısmi Türev
  8 Ara Sınav
  9 Adi Diferansiyel Denklemler: Euler Yöntemi
  10 Geliştirilmiş Euler (Heun) Yöntemi, Runge-Kutta Yöntemleri
  11 Adi Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Çözümü Sınır Değer ve Özdeğer Problemleri
  12 Sonlu Farklar Yöntemi: Elliptik Eşitliklerin çözüm yöntemleri,Laplace Eşitliği, Sınır Koşulları, Kontrol Hacmi Yaklaşımı
  13 Parabolik Eşitliklerin çözüm yöntemleri:Isı-iletim eşitliği, Açık Yöntemler Kapalı Yöntemler,Cranck-Nicolson Yöntemi, İki boyutlu problemler
  14 Hyperbolik Eşitliklerin çözüm yöntemleri
  15 Kısmi Diferansiyel Denklem Çözümleri için Örneklemeler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Battal Doğan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Steven C. Chapra ve Raymond P. Canale, 2010, Numerical Methods for Engineers, Sixth Ed., McGraw-Hill International Edition 2. J. Douglas Faires ve Richard Burden, 2003, Numerical Methods, Third Edition, Thomson Brooks/Cole Thomson Learning 3. John H. Mathews, Numerical Methods for Mathematics, Science and Engineering, Prentice-Hall International Edition.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bir mühendislik problemine analitik ve sayısal yöntemler kullanılarak çözüm modelleri geliştirip, uygulayabilmek becerisini kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Matematik modelleme, Lineer Denklem Takımları ve çözüm Yöntemleri, Eğri uydurma, Sayısal Türev ve Integrasyon, Adi Dif. Denklemler ve çözüm Yöntemleri, Kısmi Dif. türev ve Çözüm yaklaşımları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İnşaat Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar 4
  2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir 4
  3 İnşaat Mühendisliği alanında istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarlar ve uygular 4
  4 İnşaat Mühendisliği problemlerini yorumlar, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular 2
  5 İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir 4
  6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar 2
  7 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır 2
  8 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetir. 2
  9 İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler, öğrenir ve uygular 1
  10 Çalışmalarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarır -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster