ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uzmanlık Alan Dersi KİM700 GÜZ 8+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Araştırdığı konuyu açıklar.
  2-Araştırdığı konuyu tartışır.
  3-Araştırma veri tabanlarını etkin şekilde kullanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)148112
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 100212
  Toplam İş Yükü(Saat)   170
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,67 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çalışma alanı ile ilgili karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yaklaşımlar
  2 Çalışma alanı ile ilgili karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yaklaşımlar
  3 Çalışma alanı ile ilgili karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yaklaşımlar
  4 Çalışma alanı ile ilgili karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yaklaşımlar
  5 Çalışma alanı ile ilgili karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yaklaşımlar
  6 Çalışma alanı ile ilgili karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yaklaşımlar
  7 Çalışma alanı ile ilgili karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yaklaşımlar
  8 Çalışma alanı ile ilgili karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yaklaşımlar
  9 Çalışma alanı ile ilgili karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yaklaşımlar
  10 Çalışma alanı ile ilgili karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yaklaşımlar
  11 Çalışma alanı ile ilgili karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yaklaşımlar
  12 Çalışma alanı ile ilgili karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yaklaşımlar
  13 Çalışma alanı ile ilgili karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yaklaşımlar
  14 Çalışma alanı ile ilgili karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yaklaşımlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Sorumlusu Her öğrencinin sorumlu olduğu öğretim üyesi
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ruken Esra Demirdöğen

  2-)10267 10267 10267

  3-)Profesör Dr Tünay Kontaş Aşkar

  4-)Profesör Dr Zeynep Gültekin

  5-)10336 10336 10336

  6-)Doçent Dr Şevki Adem

  7-)Profesör Dr Volkan Eyüpoğlu

  8-)Doçent Dr Melike Bilgi Kamaç

  Ders Yardımcıları Her öğrencinin sorumlu olduğu öğretim üyesi
  Kaynaklar Tez konusu ile ilişkili kitaplar
  Yardımcı Kitap Tez konusu ile ilişkili makaleler
  Dersin Amacı Öğrencileri bir tez konusuna yönlendirmek ve danışmanlık yapmak
  Dersin İçeriği Tez konusu ve benzer konularla ilgili araştırmalar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar. 3
  2 Alanı ile ilişkili modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır. 4
  3 Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır. -
  4 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır. -
  5 Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular. 3
  6 En az bir yabancı dilde ileri seviyede sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir. -
  7 Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar. -
  8 Alanı ileilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. -
  9 Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. -
  10 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. -
  11 Alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster