ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK İKT507 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 6
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler6041248
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilim, araştırma ve sosyal bilimlerde araştırma kavramlarına giriş
  2 Etik Ve Bilimsel Araştırmada Temel Etik İlkeler
  3 Araştırmada Etik Sorunlar/Etik Dışı Davranışlar ve Önlenmesi
  4 Bilimsel Araştırmanın Temelleri
  5 Bilimsel Araştırma Süreci, Araştırma Yönteminin Evreleri
  6 Problem Tanımlama
  7 Örnekleme Yöntemleri
  8 Ara Sınav
  9 Verilerin Toplanması
  10 Nicel Araştırma Tasarımları
  11 Nicel Araştırma Tasarımları
  12 Nitel Araştırma Tasarımları
  13 Ekonometrik Analiz Temelli Araştırma Tasarımları
  14 Betimsel Araştırmalar
  15 Bilimsel Araştırmaların Raporlaştırılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Berna Şafak Zülfikar Savcı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar * Neuman, W. Lawrance (2016). Toplumsal Araştırma Yöntemleri 1 - 2. Yayın Odası Yayınları. * Şener Büyüköztürk, Ebru Kılıç Çakmak, Özcan Erkan Akgün, Şirin Karadeniz, Funda Demirel (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara. * Ali Balcı (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma (9. Baskı). Pegem Akademi, Ankara.
  Yardımcı Kitap Geray, H. 2004. Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Siyasal Kitabevi. Ankara. Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. 2003. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayın ve Dağıtım. Ankara.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, bilimsel araştırma süreçlerini (araştırma konusunun belirlenmesi, araştırma sorusunun sorulması, soruya uygun araştırma tasarımlarının kurgulanması gibi) ele almaktır. Bu amacın yanısıra, bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerinin öğrenilmesi, bilimsel araştırma raporlarının hazırlanması ve bilimsel etik konularında öğrencilerin bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat ve diğer disiplinlerde alınan lisans yeterlilikleri üzerine, yeni bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme 3
  2 İktisadi konularda analitik ve bilimsel açıdan tutarlı yaklaşımlar geliştirerek literatüre katkıda bulunabilme 4
  3 Yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü akademik iletişim yetkinliği kazanabilme -
  4 İktisadi olayları analiz etmede yardımcı olacak paket programları (SPSS ve E-views vb) ileri düzeyde kullanabilme 3
  5 Sayısal ve grafiksel metotları kullanarak modeller oluşturma ve bunları sınamak üzere amprik çalışmalar yapabilme 3
  6 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olma 4
  7 İktisadi aktörlerin karar süreçlerini inceleyerek birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme 3
  8 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilinci kazanma 5
  9 İktisat alanındaki teoriler ve yeni yaklaşımlar hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma 2
  10 Gerek iktisadi ve gerekse disiplinler arası alanlarda bireysel ve grup olarak akademik çalışma yapabilme kabiliyeti kazanma 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster