ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  MAKRO İKTİSAT İKT503 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Temel makroekonomi teorileri, değişkenleri, politikaları ve referans modellerini açıklar.
  2-Matematiksel yöntemler kullanarak makroekonomik değişkenler arasında ilişki açıklar.
  3-Güncel ekonomik soruları makroekonomi teorilerle ilişkilendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14798
  Ödevler2013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   230
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,67 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Makroekonomik Değişkenler
  2 Klasik Makroekonomik Model I: Denge Geliri ve İstihdam
  3 Klasik Makroekonomik Model II: Para, Fiyatlar ve Faiz
  4 Keynesyen Sistem I: Toplam Talep
  5 Keynesyen Sistem II: Para, Faiz ve Gelir
  6 Keynesyen Sistem III: IS-LM Modelinde Politika Etkisi
  7 Keynesyen Sistem IV: Toplam Arz
  8 Ara Sınav
  9 Parasalcı Model
  10 Parasalcı ve Keynesyen Yaklaşım: Çıktı, Enflasyon ve İşsizlik
  11 Yeni Klasik Yaklaşım
  12 Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen Yaklaşımlar
  13 Tüketim ve Yatırım Teorileri
  14 Tüketim ve Yatırım Teorileri
  15 Açık Makroekonomide IS-LM
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ahmet Kibar ÇETİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar MACROECONOMICS, Ninth Edition Richard T. FROYEN Prentice Hall, Jones, Charles Irving, Sanlı Ateş, and İsmail Tuncer. İktisadi büyümeye giriş. Literatür Yayıncılık, 2001. Romer, David. "Advanced Macroeconomics. The McGraw-Hills Companies." Inc. Singapore (1996).
  Yardımcı Kitap MAKROEKONOMİ N. Gregory Mankiw:, Eflatun Yayınevi, 2009
  Dersin Amacı Makro ekonomik değişkenleri, teorileri ve referans modelleri incelemek, karşılaştırmalı olarak referans modelleri değerlendirmek, ve makro ekonomik değişkenleri yorumlamaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat ve diğer disiplinlerde alınan lisans yeterlilikleri üzerine, yeni bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme 5
  2 İktisadi konularda analitik ve bilimsel açıdan tutarlı yaklaşımlar geliştirerek literatüre katkıda bulunabilme 5
  3 Yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü akademik iletişim yetkinliği kazanabilme 2
  4 İktisadi olayları analiz etmede yardımcı olacak paket programları (SPSS ve E-views vb) ileri düzeyde kullanabilme -
  5 Sayısal ve grafiksel metotları kullanarak modeller oluşturma ve bunları sınamak üzere amprik çalışmalar yapabilme 5
  6 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olma -
  7 İktisadi aktörlerin karar süreçlerini inceleyerek birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme 5
  8 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilinci kazanma -
  9 İktisat alanındaki teoriler ve yeni yaklaşımlar hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma 5
  10 Gerek iktisadi ve gerekse disiplinler arası alanlarda bireysel ve grup olarak akademik çalışma yapabilme kabiliyeti kazanma 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster