ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  EKONOMETRİ İKT505 GÜZ 3+0 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Belli başlı ekonomik teori ve prensipler çerçevesinde yaygın olarak bilgisayar programlarıyla iktisadi modellerin kurulması, tahmini ve analizini yapar.
  2-Ekonometrinin klasik varsayımlarının öğrenilmesi ve bu varsayımlarda bir sapma olduğunda ne gibi sonuçlarla karşılaşılabileceğini değerlendirir.
  3-Veri kaynaklarına ulaşma, verilerin toplanması ve karşılaşılacak sorunların aşılması sürecini değerlendirir.
  4-Geçerli olan dünya sorunlarını öğrendiği yetenekleri ile uygulama ve özgün çalışma yapma yeteneğini kazanır.
  5-Bilimsel makaleleri okuduğunda anlar, sorgular ve yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler3013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   226
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,53 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Basit regresyon modelleri
  2 EKK regresyon modelleri
  3 EKK tahmincilerinin tahmin edilmesi Eviews uygulamalı
  4 EKK temel varsayımları
  5 Hipotez tesleri Eviews uygulamalı
  6 Matematiksel forumun seçilmesi
  7 Matematiksel forumun seçilmesi Eviews uygulamalı
  8 Ara Sınav
  9 Kukla Değişkenler Eviews uygulamalı
  10 Çoklu Doğrusal Bağlantı sorunu
  11 Çoklu Doğrusal Bağlantı sorunu Eviews uygulamalı
  12 Otokorelasyon Sorunu
  13 Otokorelasyon Sorunu Eviews uygulamalı
  14 Değişen Varyans sorunu
  15 Değişen Varyans sorunu Eviews uygulamalı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr Öğretim Üyesi Hülya ÜNLÜ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati, Literatür, 2009; Ekonometri, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları, 2011; Eviews ile Temel Ekonometri, S. Güriş, E. Çağlayan ve B. Güriş, Der Yayınları, 2011. Econometrics, Fumio Hayashi, Princeton University Preess, 2000. Jeffrey M. Wooldridge (2019) EKONOMETRİYE GİRİŞ - Modern Yaklaşım - Cilt 1,Nobel Yayınları Jeffrey M. Wooldridge (2019) EKONOMETRİYE GİRİŞ - Modern Yaklaşım - Cilt 2,Nobel Yayınları Mustafa Sevüktekin (2013). Ekonometriye giriş: teori ve uygulamalar, Dora Yayıncılık
  Yardımcı Kitap Ekonometri Temel Kavramları ve Uygulamalar, Nedim Dikmen, Nobel Yayınları 2009.
  Dersin Amacı İktisat teorisi bilgisi çerçevesinde istatistik ve matematik temelli olarak iktisat teorisine uygun model kurmak ve bu modellerin anlamlılığını sınama tekniklerini öğretmektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat ve diğer disiplinlerde alınan lisans yeterlilikleri üzerine, yeni bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme 4
  2 İktisadi konularda analitik ve bilimsel açıdan tutarlı yaklaşımlar geliştirerek literatüre katkıda bulunabilme 5
  3 Yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü akademik iletişim yetkinliği kazanabilme 1
  4 İktisadi olayları analiz etmede yardımcı olacak paket programları (SPSS ve E-views vb) ileri düzeyde kullanabilme 5
  5 Sayısal ve grafiksel metotları kullanarak modeller oluşturma ve bunları sınamak üzere amprik çalışmalar yapabilme 5
  6 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olma 4
  7 İktisadi aktörlerin karar süreçlerini inceleyerek birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme 5
  8 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilinci kazanma 4
  9 İktisat alanındaki teoriler ve yeni yaklaşımlar hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma 1
  10 Gerek iktisadi ve gerekse disiplinler arası alanlarda bireysel ve grup olarak akademik çalışma yapabilme kabiliyeti kazanma 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster