ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  SEMİNER İKT500 GÜZ-BAHAR 3+0 Z 9
  Öğrenme Çıktıları
  1-Seminer/tez yazım kurallarını kavrar
  2-Belli bir konuda literatür tarama, materyal ve metot geliştirme, bulguları analiz etme ve yorumlama yetisi kazanır.
  3-Hazırlanan seminer/tezi dinleyici karşısında sunabilme yeteneği kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1414196
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 10014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   278
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     9,27 ---- (9)
  Dersin AKTS Kredisi   9
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacını anlatma ve seminer/tez yazım kılavuzunun tanıtılması
  2 Bilimsel araştırmanın aşamaları
  3 Konu belirleme, literatür tarama (kitap, makale, rapor, internet verileri), materyal ve metot geliştirme, bulguların analizi, sonuç
  4 Seminer/tez konusu sunum teknikleri
  5 Öğrenciler tarafından sunulacak seminer konusunun belirlenmesi
  6 Öğrencinin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi
  7 Öğrencinin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi (devam)
  8 Ara Sınav
  9 Öğrencinin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi (devam)
  10 Öğrencinin yaptığı çalışmaların kontrol edilmesi (devam)
  11 Hazırlanan seminerlerin dinleyici önünde sunulması
  12 Hazırlanan seminerlerin dinleyici önünde sunulması (devam)
  13 Hazırlanan seminerlerin dinleyici önünde sunulması (devam)
  14 Seminerlerin rapor halinde yazılması
  15 Seminer teslimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ahmet Kibar Çetin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, Sunum Teknikleri
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencilerin verilen(seçilen) bir konuda literatür tarama, araştırma yapma, elde ettiği bulguları analiz etme, yorumlayabilme ve topluluk önünde sunum yapabilmesini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Seminer hazırlama ve sunma teknikleri, araştırma yapma teknikleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İktisat ve diğer disiplinlerde alınan lisans yeterlilikleri üzerine, yeni bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme 4
  2 İktisadi konularda analitik ve bilimsel açıdan tutarlı yaklaşımlar geliştirerek literatüre katkıda bulunabilme 3
  3 Yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü akademik iletişim yetkinliği kazanabilme -
  4 İktisadi olayları analiz etmede yardımcı olacak paket programları (SPSS ve E-views vb) ileri düzeyde kullanabilme -
  5 Sayısal ve grafiksel metotları kullanarak modeller oluşturma ve bunları sınamak üzere amprik çalışmalar yapabilme -
  6 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olma 5
  7 İktisadi aktörlerin karar süreçlerini inceleyerek birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme -
  8 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilinci kazanma 5
  9 İktisat alanındaki teoriler ve yeni yaklaşımlar hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma 4
  10 Gerek iktisadi ve gerekse disiplinler arası alanlarda bireysel ve grup olarak akademik çalışma yapabilme kabiliyeti kazanma 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster