ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar ULS511 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uluslararası Hukukun Sorunsal Alanları değerlendirir.
  2-Terörizmin Tanımlama Sorunlarını, Terörizm Türleri ve Mücadele Yöntemlerini uluslararası hukuk açısından tartışır.
  3-Self-Determinasyon ve Ayrılma Hakkı ikonusunu yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler3012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   211
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,03 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Devlet Dışı Aktörler ve Uluslararası Hukuk: 1. Devlet Dışı Aktörlerin Doğuşu Ve Gelişimi; 2. Hükumet Dışı Örgütler, Silahlı Devlet-Dışı Aktörler.
  2 Terörizm ve Uluslararası Hukuk: 1. Terörizmin Tarihsel Gelişimi 2. Terörizmin Tanımlanması Sorunu ve Tanımda Temel Unsurlar. 3. Terörizmin Yapısal-Derin Nedenleri 4.Terörizmin Türleri
  3 Terörizmle Mücadele Yöntemleri: 1. Terörizmle Mücadelede İstihbaratın Rolü 2. Hedef Alarak Öldürme 3. Birleşmiş Milletler (BM) ve Terörizmle Mücadele 4. İnsancıl Hukuk ve Terörizmle Mücadele
  4 Self-Determinasyon ve Ayrılma Hakkı: 1. Self-Determinasyon Hakkı 2. Ayrılma Hakkı 3. Güncel Ayrılma Olayları
  5 Self-Determinasyon Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları.
  6 Kuvvet Kullanma Hakkı: 1. Tarihsel Süreç İçinde Kuvvet Kullanma Yasağı ve Haklı Savaş Doktrini. 2. Birleşmiş Milletler ve Kuvvet Kullanma Sistemi. 3. Terörizm ve Kuvvet Kullanma Hukuku.
  7 İnsani Müdahale ve Koruma Yükümlülüğü Kavramı. Libya Olayı ve R2P. Suriye Sorunu ve Koruma Yükümlülüğü Doktrini
  8 Ara Sınav
  9 Davet İle Müdahale Doktrini . Rusya`nın Suriye Müdahalesi. Rusya?nın Kırıma Müdahalesi ve Kuvvet Kullanma Hukuku
  10 Silahlı Çatışmalar Hukuku: 1.Silahlı Çatışmalar Hukukunun Tarihsel Gelişimi 2. Silahlı Çatışmaların Sınıflandırılması 3. İç Silahlı Çatışmalar
  11 Başarısız Devletler: 1. Başarısız Devletin Tanım Sorunu 2. Başarısız Devlet Türleri 3. Başarısız Devletlerin Ortaya Çıkardığı Sorunlar
  12 Evrensel Suçlar ve Yargı Yetkisi: 1. Soykırım Suçu 2. İnsanlığa Karşı Suçlar. 3. Savaş Suçları 4. Deniz Haydutluğu
  13 Uluslararası Suçlar Nedeniyle Bireysel Cezai Sorumluluk: 1. Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi. 2. Ruanda İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi
  14 Uluslararası Hukuk ve Mülteciler
  15 Uluslararası Deniz Hukuku ve Türkiye`nin Sorunsal Alanları: 1. Ege Denizi Sorunu 2. Doğu Akdeniz?de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu.
  Ön Koşul Yok.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Sadat Demirci
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Fatma Taşdemir, Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi, Ankara, USAK Yayınları, 2006; Ed. Murat Saraçlı, " Uluslararası Hukukta Güncel Sorun Alanları", Big Bang yayınları 2012; F.Taşdemir, A. Özer, "Uluslararası Perspektifinden Self-Determinasyon ve Ayrılma", Hukuk yayınları 2017.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu ders, uluslararası ve Türkiye`nin sorunsal alanlarını incelemeyi, uluslararası hukukun günsel sorunlarını bölümler nezdinde incelemeyi amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Uluslararası Hukukun sorun alanları incelenecek. Yeni gelişmeler ışığında silahlı çatışma, kuvvet kullanma ve terörizm kavramları ile ilgili bilgiler aktarılacaktır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster