ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Avrupa Birliği Siyaseti ULS514 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-AB krizlerini ve gelişmelerini teorik bir çerçevede değerlendirir.
  2-ABnin temel tarihi gelişmeleri, kurumsal yapısı ve politika yapım süreci ile günümüz gelişmelerini ilişkilendirir.
  3-AB derinleşme ve genişlemesine ilişkin gelişmelerin nedenlerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   198
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,6 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Avrupa Entegrasyon Teorileri (I) Supranasyonalist ve Hükümetlerarasıcı Teoriler K1. K2. K3.
  2 Avrupa Entegrasyon Teorileri (II) Rasyonalist ve İnşacı Teoriler K1. K2. K3.
  3 Avrupa Birliği`nin temelleri ve gelişmeler (1950`ler 1990`lar) K1.
  4 Avrupa Birliği`nin temel gelişmeleri (II) (1990 lardan Günümüze) K1.
  5 Avrupa Birliğinin Kurumları K4.
  6 Avrupa Birliği`nde Politika Yapımı ( Örnek Olay: Ortak Dış ve Güvenlik Politikası) K5.
  7 Avrupa Birliğinin Krizleri : I) Brexit Konusu K6.
  8 Ara Sınav
  9 Avrupa Birliğinin Krizleri : II) Göç Krizi K7.
  10 Avrupa Birliğinin Krizleri : III) Euro Krizi K8.
  11 Avrupa Birliğinin Krizleri : IV) Demokrasi Açığı K9.
  12 Avrupa Birliğinin Krizleri : V) Avrupa Şüpheciliği, Populizmin ve Aşırı Sağ Partilerin Yükselişi K10.
  13 Avrupa Birliği Genişlemesi: Başarılar ve Zorluklar K11.
  14 Avrupa Komşuluk Politikası Gelişmeleri K12.
  15 Farklılaştırılmış (Esnek) Entegrasyon Konuları K13.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Hatice Yazgan
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Hatice Yazgan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1- Dinan, D. (2007). ?Fifty Years of European Integration: A Remarkable Achievement?, Fordham International Law Journal, Volume 31, Issue 5. K 2- Schimmelfennig, F. and Sedelmeier, U. (2002). ?Theorizing EU enlargement: Research focus, hypotheses, and the state of research?, Journal of European Public Policy 9:4, 500?528. K 3- Akgül A.S. (2004). ?Uluslararası İlişkiler Teorileri Işığında Avrupa Bütünleşmesi?, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 1, s. 1-32. K.4 European Union, EU Institutions and Bodies, https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en. K 5. Aydın Düzgit, S. (2018). Avrupa Birliği?nin Dış İlişkilerinde Kuramsal Tartışmalar?, Sanem Baykal et. al., (Der.), Hukuki, Siyasi ve İktisadi Yönleriyle Avrupa Bütünleşmesinde Son Gelişmeler ve Türkiye-AB İlişkileri- ATAUM 30. Yıl Armağanı, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, s. 129-150. K6. Oliver T. (2017) ?Fifty Shades of Brexit: Britain?s EU Referendum and its Implications for Europe and Britain?, The International Spectator, 52:1, 1-11. K 7. Carrera, S. Et. al., (2015) ?The EU?s Response to the Refugee Crisis Taking Stock and Setting Policy Priorities?, No. 20/16. K8. Copelovitch, M. Et. al., (2016), Four Lessons From the Eurozone Crisis- and why the Future of the Euro remains uncertain, https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/10/07/four-lessons-from-the-eurozone-crisis/. K9. Baykal, S. (2004), ?Avrupa Birliği?nin Geleceği: Meşruiyet Sorunu, Anayasallaşma Süreci ve Bütünleşmenin Nihai Hedefi Üzerine?, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 1, s. 119-153. K 10. Servantia,D ve Ataç E. (2016),?Britanya Referandumu Sonrası Avrupa?da Yükselen AB Şüpheciliği?, İKV Değerlendirme Notu,Sayı: 192. K11. Grabbe, H. (2014).?Six Lessons of Enlargement Ten Years on: The EU?s Transformative Power in Retrospect and Prospect?, JCMS, Volume:52, 40-56. K12. Smith, K. (2005), ?The outsiders: the European Neighbourhood Policy?, International Affairs 81, 4, 2005, 757-773 . K13. Müftüler-Baç, M. (2017). ?Turkey?s future with the European Union: an alternative model of differentiated integration?, Turkish Studies, 18:3, 416-438
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu ders, Avrupa Birliği`nin (AB) temel derinleşme aşamalarını ve güncel gelişmelerini teorik bir bakış açısı ile incelemeyi amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Dersin ilk bölümünde, entegrasyon teorileri, temel AB tarihsel gelişmeleri ve kurumsal yapısı incelenecektir. Dersin ikinci bölümünde günümüz gelişmeleri ve AB?nin krizleri, Brexit gelişmeleri, göç krizi, Euro krizi, genişleme ve Avrupa Komşuluk Politikası gelişmeleri, esnek (farklılaştırılmış) entegrasyon konuları ile ilgili güncel AB siyasi ve ekonomik gelişmeleri incelenecektir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster