ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  AB Güvenliği ve Dış Politikası ULS515 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-AB`nin nasıl bir uluslararası aktör olduğunu açıklar.
  2-AB`nin dış ve güvenlik politika alanlarındaki kapasite ve sınırlılıklarını belirler.
  3-AB`nin Orta Doğu, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya gibi bölgelerde nasıl bir dış politika uyguladığını analiz eder.
  4-Uluslararası güvenlik politikasında AB`nşin etkisini değerlendirir.
  5-AB dış politikası sürecinin nasıl işlediğine ilişkin analiz yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler5015050
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   204
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,8 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 AB`nin bir uluslararası aktör olarak özellikleri, sınırları ve kapasitesi
  2 AB`nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası`nın Tarihçesi
  3 AB Dış ve Güvenlik Politikası`nın Kurumsal Yapısı
  4 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası
  5 Lizbon Antlaşması ve Sonrasında Avrupa Güvenliği
  6 Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği Bağlamında AB`nin Güvenlik Politikası ve NATO
  7 Bir Dış Politika aracı olarak AB Genişlemesi ve Türkiye
  8 Ara Sınav
  9 AB Komşuluk Politikası, özellikleri, araçları (Güney Akdenix ve Doğu Boyutu)
  10 AB`nin (Batı) Balkanlar Politikası, İstikrar ve Ortaklık Süreci
  11 AB`nin Ortadoğu Politikası (Tarihsel çerçeve)
  12 AB`nin Arap Baharı gelişmeleri karşısındaki Tutumu
  13 AB`nin Orta Asya ve Kafkasya Politikası, Rusya Federasyonu ile İlişkileri
  14 AB`nin Afrika ile ilişkileri
  15 AB`nin Asya-Pasifik ve Latin Amerika ülkeleri ile ilişkileri
  Ön Koşul Yok.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Ali Samir MERDAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Ali Samir MERDAN
  Kaynaklar Belgin Akçay ve İlke Göçmen, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012. Çağrı Erhan, Avrupa Birliği Temel Konular, İmaj Yayınları, Ankara, 2009. John Mc Cormick, European Union Politics, Palgrave, 2015.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Avrupa Birliği`nin (AB) nasıl bir uluslararası aktör olduğunu belirlemek, dış ve güvenlik politikasının tarihçesini, uygulamalarını, kapasite ve sorunlarını tartışmayı sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Derste, AB`nin bir uluslararası aktör olarak özellikleri, sınırları ve kapasitesi, AB`nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası`nın tarihçesi, Dış ve Güvenlik Politikasının kurumsal yapısı, bir dış politika aracı olarak AB Genişlemesi, AB komşuluk politikası, özellikleri, araçları, AB operasyonları, AB`nin Balkanlar politikası, İstikrar ve Ortaklık Süreci, AB`nin Ortadoğu politikası, AB`nin Arap Baharı gelişmeleri karşısındaki tutumu, AB`nin Orta Asya ve Kafkasya politikası, Rusya Federasyonu ile ilişkileri, AB`nin Afrika ile ilişkileri, AB`nin Asya-Pasifik ve Latin Amerika ülkeleri ile ilişkileri değerlendirilmektedir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster