ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Etnik Kimlik ve Milliyetçilik ULS521 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Farklı milliyetçilik türlerini analiz eder.
  2-Etnisite ve milliyetçilik konularını tartışır.
  3-Milliyetçilik ve Kimlik Siyaseti arasında ilişki kurar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2514040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6015050
  Diğer 1525125
  Toplam İş Yükü(Saat)   199
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,63 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin kapsamı, kaynakları, değerlendirilmesi hakkında giriş
  2 Etnisite: Tanımlar ve kavramlar
  3 Ulus: Tanımlar ve kavramlar
  4 Milliyetçilik Tartışmaları
  5 Milliyetçilik Teorileri: İlkçi bakış
  6 Milliyetçilik Teorileri: Modernist bakış
  7 Milliyetçilik Teorileri: Etno-Sembolcü bakış
  8 Ara Sınav
  9 Milliyetçiliğe yeni yaklaşımlar
  10 Bütünleştirici Milliyetçilikler
  11 Ayrılıkçı Milliyetçilikler
  12 Sömürge Karşıtı Milliyetçilik
  13 Ulus Altı ve Reform Milliyetçilikleri
  14 Din ve Milliyetçilik
  15 Türk Milliyetçiliği
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi İsmet SARIBAL
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi İsmet Sarıbal

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Umut Özkırımlı, Milliyetçilik Kuramları: Eleştirel Bir Bakış, Doğu Batı Yayınları, İstanbul 2008. Anthony D. Smith, Milli Kimlik, İletişim Yayınları, İstanbul 2007. Anthony D. Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, Everest Yayınları, İstanbul 2002. Benedict Anderson, Hayali Cemaatler, Metis Yayınları, İstanbul 1993. Craig Calhoun, Milliyetçilik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007. Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk, İnsan Yayınları, İstanbul 1992. Erol Güngör, Dünden Bugüne: Tarih, Kültür, Milliyetçilik, Ötüken Yayınları, İstanbul 1996. Eric J. Hobsbawm (1993), Milletler ve Milliyetçilik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1993. Elie Kedourie, Avrupa`da Milliyetçilik, Köprü Yayınları, İstanbul 2017.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Millet, milliyetçilik, etnisite gibi temel kavramların tanımlanması ve bunların karşılaştırılmasına dair tartışmalar ortaya koymaktır.
  Dersin İçeriği Dersin ilk bölümünde ilkçi, etno-sembolik, modernist milliyetçilik ve etnisite teorileri incelenecektir. Dersin ikinci bölümünde modernite öncesinden günümeze farklı tipteki ulusların, ulus-devletlerin ve milliyetçiliklerin gelişimleri ile bunları nitelemede kullanılan temel unsurlar incelenecektir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster