ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yakınçağ Osmanlı Diplomasisi ULS522 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yakınçağ Osmanlı diplomasisini teorik bir çerçevede değerlendirir.
  2-Osmanlı Devleti ile Büyük Güçler arasındaki diplomasiyi kavrar.
  3-Osmanlı Devleti`nin dış politikasının sonuçlarını tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2514040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6015050
  Diğer 1512525
  Toplam İş Yükü(Saat)   199
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,63 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yakınçağ Osmanlı Diplomasisine Giriş
  2 Doğu Sorunu
  3 III. Selim Dönemi: Nizâm-ı Cedid
  4 II. Mahmud Dönemi: Modernleşme Süreci
  5 Tanzimat ve Islahat Fermanları
  6 Osmanlı ve Büyük Güçler
  7 Kırım Savaşı
  8 Ara Sınav
  9 Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatında Reform
  10 Genç Osmanlılar ve Meşrutiyet
  11 II. Abdülhamid Dönemi Siyasi Gelişmeleri
  12 Jön Türkler
  13 II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Gelişmeleri
  14 Trablusgarp ve Balkan Savaşı
  15 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi İsmet Sarıbal
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Niyazi Berkes, Türkiye de Çağdaşlaşma, Yayına Hazırlayan: Ahmet Kuyaş, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002. Roderic H. Davison, Osmanlı İmparatorluğu`nda Reform, Agora Kitaplığı, İstanbul 2005. Osmanlı İmparatorluğu nun Sonu ve Büyük Güçler, Editör: Marian Kent, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları, İstanbul 1999. Stanford J. Shaw-Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, e Yayınları, İstanbul 1983. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, cilt V-IX, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1947-1996.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı Osmanlı Devletinin yıkılmasına yol açan iç ve dış etkenleri ele almak ve sonuçlarını değerlendirmektir.
  Dersin İçeriği Dersin ilk aşamasında Fransız Devrimi`nden Kırım Savaşı`na kadar geçen süreçteki gelişmeler Doğu Sorunu, Modernleşme ve Avrupa Uyumu kavramları çerçevesinde ele alınacaktır. İkinci bölümde içteki siyasi gelişmeler ve reformlar ışığında yıkılışına kadar geçen süreçteki Osmanlı dış politikası incelenecektir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster