ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası Ceza Hukuku ve Uluslararası Ceza Mahkemesi`nin Uygulamaları ULS527 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uluslararası Ceza hukukunu yorumlar.
  2-Mahkemenin kuruluş süreci ve uluslararası toplumun neden UCM`ye ihtiyaç duyduğu konusunu tartışır.
  3-Türkiye`nin uluslararası ceza hukukundaki gelişmelere tutumu ve katkılarını değerlendirir.
  4-Türkiye`nin UCM`ye taraf olmama sebeplerine eleştirel bir bakış kazanır.
  5-Türkiye`nin terörle mücadelesini ve Kıbrıs sorununu uluslararası ceza hukuku altında analiz eder.
  6-Uluslararası suçları değerlendirir.
  7-Mahkemenin işleyişini pratik açından değerlendirir.
  8-Mahkemede görülmekte olan davalara eleştirel bir yaklaşım sergileyebilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)148112
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   214
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,13 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uluslararası ceza hukukunun tarihsel gelişim süreci
  2 II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan gelişmeler: Nürnberg ve Tokyo Ceza Mahkemeleri Soğuk Savaş sonrası yaşanan gelişmeler: Yugoslavya ve Ruanda Ceza Mahkemeleri
  3 Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruluş aşaması ve Roma Statüsü
  4 Uluslararası suçlar: soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçu
  5 Türk Ceza Kanununda düzenlenen uluslararası suçlar ve Roma Statüsü karşılaştırmalı analiz
  6 Uluslararası Ceza Mahkemesini harekete geçirme mekanizmalarına eleştirel bakış
  7 Uluslararası Ceza Mahkemesi tamamlayıcı yargılama mekanizması oluşunun sebep ve sonuçları
  8 Ara Sınav
  9 Türk heyetinin Roma Statüsü`nün oluşum sürecine katkıları
  10 Türkiye`nin Roma Statüsü taraf olmama sebeplerine giriş
  11 Roma Statüsü altında Kıbrıs sorunu ve Rum yönetiminin savaş suçu işlendiği yönündeki iddiaları
  12 Roma Statüsü altında Türkiye`nin terörle mücadelesi ve uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar ikilemi
  13 Ömer el-Beşir davası ve taraf devletlerin işbirliği yükümlülüğü
  14 Bemba- et al davası ve mahkemenin işleyişine karşı suçlar
  15 İsrail?in işlediği savaş suçları üzerine Filistin davası ve mahkemenin tutumuna eleştirel bakış
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Erhan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Cassese, A. (2013). Cassese`s international criminal law. Oxford university press.
  Yardımcı Kitap Ulusoy, O., & Kılınç, U. (2008). Uluslararası ceza mahkemesi. İnsan Hakları Gündemi Derneği. Triffterer, O. (1999). Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers? Notes. Jurdi, N. N. (2016). The International Criminal Court and national courts: a contentious relationship. Routledge.
  Dersin Amacı Uluslararası ceza hukuku ve uluslararası ceza mahkemesi hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Türkiye`nin uluslararası ceza mahkemesine karşı tutumunu ve taraf olma halinde karşılaşılabilecek sorunlara yönelik öğrenciyi bilgilendirmeyi amaçlar. Öğrenci bu ders sayesinde uluslararası ceza hukukunu, ceza mahkemesini, uluslararası suçları, Türkiye`nin durumunu ve katkılarına hakim olacaktır.
  Dersin İçeriği Uluslararası Ceza Hukuku`ndaki Gelişmeler, Uluslararası Ceza Mahkemesi`nin Kurulması ve Roma Statüsü ve Türk Ceza Kanununda Uluslararası Suçlar Tartışılacak temel konulardır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster