ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans Tezi) ULS700 GÜZ-BAHAR 8+0 Z 30
  Öğrenme Çıktıları
  1-Aradığı bilgiye ulaşabilir, edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirir.
  2-Akademik ve/veya araştırma-geliştirme içerikli çalışmalarda deneysel ve modelleme esaslı sistemleri modern ve teknik yöntemleri kullanarak tasarlar.
  3-Alanı ile ilgili bir sorunu çözmek için sınırlı veya eksik verileri, bilimsel yöntemlerle ve farklı disiplinlere ait bilgilerle tamamlar.
  4-Tez çalışması ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
  5-Araştırma guruplarında çalışır, karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm yöntemleri geliştirir.
  6-Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, öğrendiği bilgileri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)148112
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1426364
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 1001528420
  Toplam İş Yükü(Saat)   896
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     29,87 ---- (30)
  Dersin AKTS Kredisi   30
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar 1
  2 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar 2
  3 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar 3
  4 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar 4
  5 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar 5
  6 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar 6
  7 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar 7
  8 Ara Sınav
  9 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar 8
  10 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar 9
  11 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar 10
  12 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar 11
  13 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar 12
  14 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar 13
  15 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar 14
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Anabilim Dalı Danışman Öğretim Üyeleri
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar ÇAKÜ SBE, Lisansüstü Tez Yazım Kuralları, Ankara, 2006, http://www.ankara.edu.tr/institutes/sosyal/tez_ onerisi_hazirlama_ yonergesi.html (13 Mayıs 2006). California Berkeley University Library (2009). APA Style Citations (American Psychological Association). Erişim: [http://www.lib.berkeley.edu/instruct/guides/apastyle.pdf]. EriGim Tarihi: 29 Ağustos 2009. Day, A. Robert. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır. Gülay Aşkar Altay (çev.), 8.Basım, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 2003. Karasar, Niyazi. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 8. Basım, Ankara: Alkm Yayınevi , 1995. Murray Rowenna Anı Yayıncılık, Tez nasıl yazılır? (Çeviren :Şakir Çınkır) Ankara,2016
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrenciye, çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemi tanımlamayı ve çözümü için gerekli bilgiye ulaşabilmeyi, bilgiyi yorumlayarak kullanabilmeyi öğretmek. Yeni bir sistem modellemeye, güncel teknikleri kullanarak tasarlamaya ve yeni yöntemler geliştirebilmesine yardımcı olacak bilgileri ve uygulamaları yapmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Yüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin özgün bir çalışma yapabilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar. Program Yeterlilik Çıktıları
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster